Aktualności

dsc0526424 maja 2010

Polska wielu kultur i narodów - społeczność żydowska. Spotkanie z Michałem Ruckim - Wiceprzewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku.


Temat podjęty został w związku z planowanym 20 IX 2010 r.* odsłonięciem pomnika upamiętniającego dawnych mieszkańców Tucholi wyznania mojżeszowego zamordowanych przez hitlerowców w 1939 r., którego  pomysł budowy  zgłoszono po wysłuchaniu wykładu dra Jerzego Szwankowskiego pt. „Żydzi w Tucholi na przestrzeni wieków" /wrzesień 2008 r./.

dsc0529331 maja 2010

Spotkanie z dziećmi pn. Tucholanie wielkiego serca czytają dzieciom. Sześcioro zaproszonych gości czytało utwory ulubionych pisarzy z okresu swojego dzieciństwa. impreza została zorganizowana w ramach IX Akcji Fundacji ABC XXI w. zgodnie z zaleceniem CZYTAJ DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE

sam_010827 maja 2010

W I Konkursie ortograficznym O Pióro Burmistrza dla Gimnazjów wzięło udział 34 uczniów z okolicznych szkół gimnazjalnych.  Dyktando pisano 25 maja 2010 r. Dwa dni później w Filii dla Dzieci i Młodzieży odbyło się spotkanie laureatów oraz ich opiekunów z burmistrzem Tadeuszem Kowalskim oraz dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Tucholi Leszkiem Nurczyńskim  i dyrektorem  Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbietą Bukowską.