synagogaUroczystość odsłonięcia pomnika

z okolicznościową tablicą poświęconą

Pamięci byłych mieszkańców Tucholi

narodowości żydowskiej

zamordowanych przez niemieckiego okupanta

jesienią 1939 roku

20 IX 2010r.*/poniedziałek/ godz. 1200

ul. Zamkowa (obok dawnej synagogi)

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

 

Burmistrz Tucholi

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku

 

*na pamiątkę uroczystego wprowadzenia Tory do tucholskiej synagogi – 20 IX 1843 r.