Dokumenty życia społecznego, których zbiór liczy około 1.300 jednostek to różnego rodzaju druki ulotne i materiały dokumentujące historię i wydarzenia bieżące w naszym regionie, wytwarzane przez instytucje, organizacje, stowarzyszenia, osoby prywatne naszego regionu - plakaty, zaproszenia, katalogi wystaw, czasopisma, jednodniówki okolicznościowe, foldery turystyczne, kalendarze, programy, mapy, materiały pokonferencyjne, prace dyplomowe, rękopisy, widokówki. Najcenniejsze w zbiorach są widokówki z początku XX wieku i okresu międzywojennego oraz materiały reklamujące Dni Borów Tucholskich (od 1964 r.).

Zbiór obejmuje 17 działów:

I. Dział ogólny

II. Środowisko geograficzne

III. Ludność. Statystyka

IV. Historia

V. Etnografia

VI. Zagadnienia gospodarcze

VII. Zagadnienia społeczno-polityczne

VIII. Zagadnienia prawno-administracyjne

IX. Lecznictwo. Higiena

X. Kultura. Nauka. Oświata

XI. Wychowanie fizyczne. Sport

XII. Językoznawstwo

XIII. Literatura

XIV. Sztuka

XV. Zagadnienia wyznaniowe

XVI. Biblioteki. Archiwa. Sprawy ksiązki i czytelnictwa

XVII. Varia