dsc0526424 maja 2010

Polska wielu kultur i narodów - społeczność żydowska. Spotkanie z Michałem Ruckim - Wiceprzewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku.


Temat podjęty został w związku z planowanym 20 IX 2010 r.* odsłonięciem pomnika upamiętniającego dawnych mieszkańców Tucholi wyznania mojżeszowego zamordowanych przez hitlerowców w 1939 r., którego  pomysł budowy  zgłoszono po wysłuchaniu wykładu dra Jerzego Szwankowskiego pt. „Żydzi w Tucholi na przestrzeni wieków" /wrzesień 2008 r./.

Dowiedzieliśmy się, wówczas, że pierwsi Żydzi przybyli na nasze ziemie na początku XVIII wieku, w połowie XIX wieku stanowili ok. 40% ogólnej liczby mieszkańców Tucholi. Dzieje ludności żyjącej tu przez kilka stuleci dobiegły końca pod koniec września 1939r. Rozstrzelani zostali przez hitlerowców wszyscy przedstawiciele społeczności żydowskiej.

Spotkanie z przedstawicielem gminy żydowskiej miało na celu przybliżenie kultury tego społeczeństwa, z którą współcześni mieszkańcy Tucholi nie mają kontaktu.

Michał Rucki opowiedział jak bardzo życie codzienne Żydów jest związane z wyznawaną religią - judaizmem. Opiera się na Torze, która wskazuje wyznawcom jak postępować w życiu. Jest to też religia tylko dla Żydów i tym samym nie szuka nowych wyznawców. Odpowiadał na liczne zadawane pytania np. o Szabat, który przyrównał rangą do naszej wigilii Bożego narodzenia, z tym że w ich wyznaniu jest to cotygodniowe święto trwające od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Inne zagadnienia to koszerna kuchnia, małżeństwo, które jest rodzajem kontraktu, o roli kobiety zajmującej w judaiźmie wyższą pozycję od mężczyzny, śmierć i pogrzeb, kadisz - modlitwa codzienna, Rosz ha-Szana - początek roku i wiele innych zagadnień.

Reakcja słuchaczy, w większości młodzieży tucholskich szkół i liczba zadawanych pytań świadczyła o dużym zainteresowaniu tym tematem.
*na pamiątkę uroczystego wprowadzenia Tory do tucholskiej synagogi - 20 IX 1843 r.
dsc05258dsc05256