Aktualności

29 IX 2008 r.

W ramach lekcji historii regionalnej odbył się wykład Żydzi w Tucholi na przestrzeni wieków, który wygłosił dr Jerzy Szwankowski.

Naukowo opracowany obraz dawnych mieszkańców Tucholi wyznania mojżeszowego obejmował okres od 1727 r. odnotowano wówczas 2 mieszkańców narodowości żydowskiej - do roku 1939, kiedy to nastąpiła ostateczna zagłada ludności żydowskiej w Tucholi przez hitlerowców.

Udział w IX Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej COSTERINA 2008". Zgłoszenie do konkursu 3. wydawnictw MBP.

4 czerwca 2008

Spotkanie autorskie  z Izabelą Sową w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu  Dyskusyjne Kluby Książki.