27 października 2009
saganowski
           Lekcja historii regionalnej pn.

          Stanisław Saganowski
                  (1882-1939)
                 Burmistrz Tucholi
              
       (1922-1939)

                    
godz. 12.00
 

                              
Współpraca z Zespołem Szkół Licealnych
                                       i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej