img898Filia dla Dzieci i Młodzieży

zaprasza
czytelników biblioteki
na 

MIKOŁAJOWĄ NOC 
 

                4.12.2009r. (PIĄTEK)  
                                              OD GODZ. 18.30

                            5.12.2009r. (SOBOTA) 
                          DO GODZ. 8.30

 

DO DNIA  30.11.2009 r. PRZYJMUJEMY
ZGŁOSZENIA DZIECI DO  LAT 10 WRAZ Z PISEMNĄ ZGODĄ RODZICÓW NA UDZIAŁ W IMPREZIE.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZAPISU - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA