dsc0427427 października 2009
 

W ramach "Lekcji historii regionalnej" uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych pod kierunkiem nauczycieli historii Marioli Budkiewicz i Waldemara Ptaka na podstawie zebranych i udostępnionych przez MBP materiałów źródłowych: przedwojenna prasa, literatura, archiwalne akta osobowe, fotografie opracowali i zaprezentowali sylwetkę ostatniego przedwojennego burmistrza Tucholi Stanisława Saganowskiego.

 

Uczniowie opowiedzieli o jego latach młodości,  nauki i udziale w I wojnie światowej, okolicznościach objęcia władzy w Tucholi w roku 1922, okresie sprawowania funkcji burmistrza w latach 1922-1939 oraz tragicznej śmierci z rąk okupanta hitlerowskiego w Rudzkim Moście, gdzie podzielił los 227 rozstrzelanych mieszkańców miasta i okolic. Wykład ilustrowany był prezentacją multimedialną ujętą w blokach tematycznych: sprawy komunalne, działania na rzecz kultury, obrony cywilnej, działalności patriotycznej i politycznej dał pełen obraz wkładu pracy ówczesnego burmistrza na rzecz Tucholi, której poświęcił ponad 17 lat swojego życia.

Lekcja historii o Stanisławie Saganowskim odbyła się dokładnie w 70 rocznicę jego śmierci. W związku z tym pod koniec prezentacji delegacja uczniów udała się pod pomnik pomordowanych w Rudzkim Moście gdzie zapaliła znicz i złożyła wiązankę kwiatów.

Obraz życia i pracy Stanisława Saganowskiego przywołany został dzięki przekazanym nam materiałom źródłowym przez jednego z członków rodziny Krzysztofa Latzkiego oraz Adama Węsierskiego, Marię Ollick, WBP Książnicę Kopernikańską w Toruniu, WiMBP im. W.Bełzy w Bydgoszczy.
dsc04283dsc04284