Aktualności

dsc0307724 kwietnia 2009

IV Konferencja  Wojewódzka Informacja regionalna w bibliotekach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy: bibliotekarze bibliotek publicznych, pedagogicznych, szkolnych i  uniwersyteckich
z całego województwa.

Wszystkie wykłady  ilustrowane prezentacjami multimedialnymi dotyczyły różnych form informacji o regionie: