dsc0472011 luty 2010

Tucholski rynek wydawniczy wzbogacony został o kolejną publikację regionalną, jest nią książka Marii Ollick pt. Od Adwentu do Adwentu. Doroczne obrzędy i zwyczaje w Borach Wydawnictwa Region, która jest kontynuacją wydanej przez bibliotekę w 2007 r. „Maltych i grapa".
Promocja nie przypadkowo odbyła się w „tłusty czwartek", a więc w jeden z tych dni obrzędowych, który opisuje autorka w książce. Podczas wieczoru promującego nową książkę, zaprezentowano dotychczasowy dorobek Marii Ollick związany z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Borów Tucholskich. Pasją autorki jest pielęgnowanie tradycji, kultury materialnej i duchowej naszej małej ojczyzny.

We wstępie Maria Ollick powiedziała min.: W książce, którą dzisiaj oddaję do rąk czytelników opisuję rok obrzędowy, który tak jak rok liturgiczny (kościelny) rozpoczyna się  Adwentem i kończy się dniem poprzedzającym kolejny Adwent. W książce spróbowałam zawrzeć  treści, w których zaznacza się wielość wpływów kulturowych, splatających się  elementów wiary chrześcijańskiej ze spuścizną dawnego życia religijnego ludów zamieszkujących Pomorze i ludowości, które przenikając się wzajemnie w ciągu roku liturgicznego i obrzędowego trwały i trwają tak  przez wieki w wielkiej harmonii. Żal dzisiaj, że wiele z nich wskutek cywilizacji całkowicie zanikło i nie da się ich odtworzyć, a inne trwają w szczątkowej formie.

Systematyczne badania etnograficzne tradycyjnej kultury ludowej zaczęto prowadzić regularnie dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Region Borów nie miał jednak do nich większego szczęścia, a opisy zwyczajów i obrzędów  panujących do tego czasu na tym terenie potraktowane były w badaniach fragmentarycznie przy innych okazjach.

Papież Jan Paweł II Wielki Polak podkreślał, że „(...)Naród żyje dzięki kulturze. Służymy jej poprzez studia nad nią, przypominanie i czynienie żywym polskiego obyczaju i tradycji.(...)Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa pójść w głąb, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu". Odbieram   te słowa Papieża  jako apel do nas wszystkich, by  dziedzictwo regionalne włączać w obieg naszej współczesności.

Dzisiaj, w dobie wpływu różnorodnych kultur ważne jest kształtowanie więzi emocjonalnych z ojcowizną , wytwarzanie lokalnego patriotyzmu, identyfikacja  z wartościami tkwiącymi w dziedzictwie kulturowym regionu oraz budzenie szacunku dla dorobku kultury regionu. Zakorzenienie w tradycji chrześcijańskiej, narodowej, regionalnej i lokalnej jest bowiem jednym z warunków kształtowania postaw  obywatelskich. „Od Adwentu do Adwentu"  to książka czterech pokoleń.  Wokół niej wytworzył się łańcuch pokoleniowy  - tych, którzy już od nas odeszli, jednak  zdążyli mi przekazać  wiedzę o świecie minionym, potem ja, dalej - ilustratorzy,  kiedyś moi uczniowie  - dzisiaj  nauczyciele (fotografie i ryciny)  i ostatnie ogniwo  - dzieci, ich uczniowie, których rysunki znajdziecie Państwo w książce.

Podczas promocji M. Ollick zaprezentowała na ekranie karty swojej książki. Fragmenty czytali Sandra Karpus, Wiesław Szołtun i Kamil Tajl. Zespół „Młodzi Borowiacy", ku uciesze wszystkich zgromadzonych, zaprezentował scenkę przygotowaną przez Dorotę Szulc i Iwonę Biesek „Kolędnicy".

Zgodnie z tradycją „tłustego czwartku" gości po prezentacji książki zaproszono na pączki i faworki, które na tę okazję zafundowali tucholscy piekarze.

Publikacje M.Ollick doczekały się wielu recenzji  cytat z opinii nt. książki Maltych i grapa jaką na łamach Pomeranii skreślił Kazimierz Ostrowski ...„oby nigdy nie zabrakło takich ludzi, którzy są drożdżami małych ojczyzn".

Współorganizatorzy: Borowiackie Towarzystwa Kultury, Wydawnictwo „Region".
dsc04726dsc04727dsc04728

thumb_dsc04731dsc04732dsc04737

dsc04750dsc04753dsc04754dsc04760dsc04764dsc04742