obraz1 Promocja książki

Marii Ollick

Od Adwentu do Adwentu
Doroczne obrzędy i zwyczaje w Borach

  11.02.2010 (Tłusty Czwartek) godz. 1700

   Współpraca
Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi
                             Wydawnictwo Region