III KONKURS ORTOGRAFICZNY

pn. „O PIÓRO BURMISTRZA"

Z OKAZJI

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO


R E G U L A M I N


CEL KONKURSU:
- kształcenie umiejętności pisania zgodnie z zasadami ortograficznymi,
- posługiwanie się językiem ojczystym w sposób poprawny pod
  względem ortograficznym.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V i VI szkół
  podstawowych miasta i gminy Tuchola,
- znajomość zasad ortografii objętych programem szkolnym,
- każda szkoła może wytypować maksymalnie siedmiu
   uczestników.


OCENA I NAGRODY:
Prace będą oceniane przez komisję, którą powoła organizator,
o   nagroda główna „Pióro Burmistrza" ,
o   3 nagrody książkowe,
o   dyplomy.

TERMINY:

do 16.02.2010
potwierdzenie przez nauczycieli polonistów obecności uczniów (prosimy o podanie numeru telefonu opiekuna zgłoszonej grupy)

22.02.2010 r. godz.9.00
rozpoczęcie dyktanda - sala multimedialna Książnicy Tucholskiej,

23.02.2010 godz. 9.00
ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów - Filia dla Dzieci
i Młodzieży.