Aktualności

ChylewskaKosowski

9 listopada 2010

Do konkursu  prace nadesłało 18 autorów, w tym 67 fotogramów i 1 film.

 

Jury w składzie:

- Janina Grzmiel  - architekt, fotografik, art. plastyk -  przewodnicząca Jury

- Zenon Korytowski – art. plastyk

- Justyna Więckiewicz – art. plastyk

- Maria Ollick – prezes BTK

przy udziale Sekretarza  - Ewy Pilich

po zapoznaniu się z pracami łącznie nagrodziło 8 osób, a wyróżniło 7. Dodatkowo zakwalifikowano do wystawy prace dwóch nienagrodzonych uczestników.

 

SAM_0679

17 listopada 2010

Spotkanie promujące tomik wierszy o Kazimierzu  Karasiewiczu, patronie Gimnazjum nr 1 i nieistniejącej Szkoły Podstawowej nr 2, wielkim Polaku, patriocie, miłośniku oraz odkrywcy piękna przyrody Borów Tucholskich, który większość swojego życia spędził w Tucholi i zapisał się w historii naszego miasta i regionu.

5

15 listopada 2010

Przy współudziale Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej zorganizowano sesję historyczną poświęconą postaci Jana Ornassa, starosty sępoleńskiego w latach 1926-1937 oraz tucholskiego w latach 1937-1939, która licznie zgromadziła młodzież z tucholskich szkół średnich. Autorzy prelekcji Waldemar Ptak i Mariola Budkiewicz przedstawili najważniejsze, a dotąd jeszcze nie w pełni znane aspekty życia prywatnego Jana Ornassa – przodków, dzieciństwo, zdobyte wykształcenie, najbliższą rodzinę, jak również działalność zawodową, w tym tak istotną jej część, jak sprawowanie funkcji starosty w Tucholi.