5

15 listopada 2010

Przy współudziale Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej zorganizowano sesję historyczną poświęconą postaci Jana Ornassa, starosty sępoleńskiego w latach 1926-1937 oraz tucholskiego w latach 1937-1939, która licznie zgromadziła młodzież z tucholskich szkół średnich. Autorzy prelekcji Waldemar Ptak i Mariola Budkiewicz przedstawili najważniejsze, a dotąd jeszcze nie w pełni znane aspekty życia prywatnego Jana Ornassa – przodków, dzieciństwo, zdobyte wykształcenie, najbliższą rodzinę, jak również działalność zawodową, w tym tak istotną jej część, jak sprawowanie funkcji starosty w Tucholi.

 

 

Dorobek starosty Ornassa jest bezsprzeczny. Jako starosta sępoleński i tucholski wniósł istotny wkład w tworzenie polskiej administracji oraz działalność społeczno-polityczną Krajny i ziemi tucholskiej. ponadto w powiecie tucholskim odegrał ważną rolę w organizowaniu systemu obrony w obliczu zbliżającej się wojny światowej.

 

Poniżej refleksje nt. sesji historycznej rodziny Ornassów.

 

Szanowni Państwo,

Zwracam się z wyrazami uznania i wdzięczności do państwa jak i grupy młodzieży, która przygotowała tak starannie zebrane, rzeczowo, interesująco zaprezentowane materiały dotyczące nie tylko samego starosty Jana Ornassa ale również pokazujące szersze tło rodzinne, wiele informacji dotyczących całej rodziny Ornassów, jej charakterystyki, atmosfery patriotycznej i religijnej, w jakiej wzrastały kolejne pokolenia.

Te informacje wzbogaciły również moją wiedzę o naszych przodkach, stały się też powodem wzruszenia niektóre, poruszone w referacie wątki np. slajd przedstawiający siostrę Jana tuż przed ślubem, przed wejściem do karety ze stangretem na koźle, stojącej przed domem w Kełbasinku, która za chwile wiozła młodą parę do kościoła. Moja mama Władysława z d. Ornass opowiada, że w 1947 r. już za rządów komunistycznych, gdy po wyrzuceniu rodziny przez Niemców wrócili po wojnie na majątek w rajkowach, w lutowy, mroźny dzień taką samą, czarną karetą jechała z moim ojcem do ślubu do kościoła rajkowskiego i, teraz myślę, był to może ostatni taki ślub na Pomorzu w entourage'u ziemiańskim, zanim już wkrótce władza komunistyczna znów usunęła rodzine z majątku.

I pięknie wspomniany stryj bohatera sesji, Jan Chryzostom Ornass, który jest również jednym z trzech znakomitych Patronów naszego rodzinnego Funduszu Stypendialnego. Nasuwają się jeszcze dalsze refleksje i wspomnienia…

Pragnę w imieniu swoim i mojej rodziny, w szczególności moich synów Marcina i Huberta Ornass-Kubackich, którzy współtworzą Fundusz Stypendialny im. Ornassów, i którzy z ogromnym zainteresowaniem zapoznali się z nadesłanym mi materiałem z sesji historycznej, przekazać słowa uznania nauczycielom Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Tucholi: Waldemarowi Ptakowi i Marioli Budkiewicz, uczniom: Janowi Milerowi, Andrzejowi Nowakowi, Bartoszowi Katce, Angelice Matylewicz, Weronice Kubas, Rafałowi Borowa oraz Ewie Pilich z Miejskiej Biblioteki Publicznej za zainteresowanie się w sposób tak kompetentny i owocny dziejami naszej rodziny, a w szczególności osobą wybitnego jej przedstawiciela Starosty Jana Ornassa.

Z wyrazami szacunku Kamila Thiel Ornass

 213