Spis treści


IV. HISTORIA

Opracowania ogólne. Nauki pomocnicze historii
Jak to z „lemandrami" bywało?/ Henryk Jabłoński // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 15, s. 10
W.Mędromierz gm. Gostycyn
Kraina miodem płynąca / Adam Paluśkiewicz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 20, s. 10
Historia bartnictwa  w Borach Tucholskich
Towarzystwo Wozaków w Cekcynie / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 4, s. 10
Gospodarka leśna - 19006 r.
Historia
Bartłomiej
Nowodworski i oblężenie Smoleńska (1609-16110) / Marek Sass. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 5, s. 10
Bunkry przetrwały / Adam Paluśkiewicz. -(Historia ; 2). - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 34, s. 10
Linia obronna gmin. Kęsowo przed wybuchem II wojny światowej
Jakub Jastak / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 47, s. 10
Działacz społeczno-narodowy w Gostycynie i Kościerzynie. ur. w Cekcynie
O ulicy Dmowskiego i polityce / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 2, s, 11
Zmiany nazw kilku ulic w sierpniu 1939 r.,
Powrót „Łupaszki" / Hanka Sowińska. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 9, s. 22
Pomysł postawienia w Cekcynie obelisku  upamiętniającego Czyny AK w tym mjr Z.Szendzielarza
Rozmowa z  prof. Zbigniewem Karpusem/ Zbigniew Karpus, rozm. Hanna Szukwic // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 31, s. 10
Prof. UMK archiwach Toruniu zajmujący się problemem obozów jenieckich
Sensacyjne akwarele / Adam Bloch. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 45, s. 10
Akwarele przedstawiające okolice Śliwic i Lubiewa przed rokiem 1772
Strajk szkolny oczach świadków / Marek Sass  // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 38, s. 9
1906-1907 strajk szkolny na terenie pow. tucholskiego
W archiwach poszukać prawdy / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 31, s. 10
Obóz jeniecki w Tucholi (1919-1921)
Zdążyć przed wrześniem / Adam Paluśkiewicz. - (Historia ; 1) Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 35, s. 10
Linia obronna gmin. Kęsowo przed wybuchem II wojny światowej
Historia poszczególnych okręgów i miejscowości
Aktywny Krzywogoniec / A. i K. Wajda. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 26, s. 11
Historia Krzywogońca w 370 lecie swojego istnienia.
Huta szkła w Iwcu / Zdzisław Deja. - Il. // Gazeta Tucholska, - 2002, nr 1, s. 13
Gm. Cekcyn
Krąg - zmiana oblicza / Adam Bloch. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 39, s. 8
Historia wsi Krąg, gm. Śliwice
Polna czy nie, ale Wysoka / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 1, s. 10
Wysoka k. Raciąża
U początków Wieszczyc / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 3, s. 10
XIV-wieczne Wieszczyce gm. Kęsowo
Wielki Mędromierz / Monika Grzmiel. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 32. s.  10                                                                 Bagienica
Zwyczajna wieś zwykłych ludzi : 1432 - 1772. Cz. I / Henryk Jabłoński // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 21, s. 10
Pod patronatem hrabiów von Königsmark : 1772 - 1920. Cz. II / Henryk Jabłoński // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 22, s. 10
Czas rozdwojenia : 1920 - 1938. Cz. III / Henryk Jabłoński // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 23, s. 10             
W drodze do wyzwolenia : 1939 - 1945. Cz. IV / Henryk Jabłoński // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 26, s. 10
Historia Bagienicy w 570 rocznicę pierwszej pisanej wzmianki
Miejsca pamięci narodowej, cmentarze, tablice pamięci
Kwiaty nie wystarczą / Barbara Zybajło. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 234, s. 15     
Poświęcą ewangelicki / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 232, s. 18
Wyremontowany poewangelicki cmentarz z połowy XIX w.
Rosjanie przyjadą na cmentarz / Hanna Szulwic. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 39, s. 9
Rosyjski minister na tucholskich cmentarzach / Hanna Szulwic. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 41, s. 11
Szef Federalnej Służby Archiwalnej Rosji złożył kwiaty na cmentarzu żołnierzy radzieckich i cmentarzu jeńców i internowanych