Spis treści


X. OCHRONA ZDROWIA

Zagadnienia ogólne

Będzie więcej pieniędzy / Kamila Mróz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 31, s. 3
System Ratownictwa Medycznego w Tucholi
Chwilowo do szpitala / Argymir Iwicki // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 1 s. 1
Przeniesienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego z PSP do szpitala
Inny szpital, inny dyrektor / Kamila Mróz // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 7, s.5
Niepubliczny Szpital w Tucholi
Jest projekt, nie ma pieniędzy / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 25, s. 7
Program dostosowawczy tucholskiego szpitala
Karetka w prezencie / Anna Klaman. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 218, s. 14
Ministerstwo Zdrowia zakupiło karetkę dla ośrodka zdrowia w Śliwicach
Kręgosłup na tapecie / Józef Basta. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 268, s. 17
Szkolenie dotyczące programu „Zdrowy kręgosłup to podstawa dobrego samopoczucia"
Specjalistyka kuleje / Kamila Mróz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 4, s. 3
Ocena tucholskiej służby zdrowia
Szpitale tworzą związek / Jacek Jaszczyk. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 30, s. 3
Projekt statutu ogólnopolskiego związku niepublicznych szpitali powiatowych 
W szpitalu błyszczy / (bn). - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 59, s. 13
Otwarcie Oddziału Ratunkowego w Tucholi
Lecznictwo. Służba zdrowia
Dla
ciężko chorych / Kamila Mróz. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 6, s. 7
Oddział dla przewlekle chorych w tucholskim szpitalu
Fizykoterapia z rehabilitacją / Kamila Szablewska. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 36, s. 8
Nowo otwarte i wyposażone pomieszczenia rehabilitacyjne przy tucholskim szpitalu
Gabinet wielkiej szansy / Jacek Jaszczyk // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 1, s. 5
Gabinet rehabilitacji w ośrodku zdrowia w Śliwicach
Gostycyn opłaci specjalistów/ Kamilla Szablewska. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 7, s.5
Działalność poradni specjalistycznych w gminie Gostycyn
Rehabilitacja już czeka! / Jacek Jaszczyk. Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 18, 6
Gabinet rehabilitacji w Śliwicach
Specjaliści na minusie / Kamilla Szablewska. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 10, s. 7
Problemy specjalistycznej służby zdrowia w Gostycynie
Leczą nadal za darmo / Jacek Jaszczyk. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 21, s. 3
Ośrodek Zdrowia w Śliwicach
Pomóc cierpiącym / Barbara Zybajło.- Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 58, s. 12
Domowe Hospicjum im. Św. Małgorzaty w Tucholi
Ulżyć cierpiącym / Michał Gaca ; rozm. Barbara Zybajło. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 21, s. 6             Szef hospicjum św. Małgorzaty w Tucholi
Wykrywa wady słuchu / Kamila Szablewska. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 44, s. 5
Oddział noworodków tucholskiego szpitala otrzymał aparat do badania słuchu u noworodków z Fundacji WOŚP