Spis treści


XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE

Droga ku utworzeniu parafii ewangelickiej w Bagienicy / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 36, s. 9
Dzieci i rodzice w Rudzkim Moście / Kamilla Szablewska. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 24, s. 12
IV Dzień Dziecka z Panem Bogiem org. parafia Opatrzności Bożej
Ewangelicy w Wysokiej / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 46, s. 10
Historia wsi Wysoka gm. Cekcyn I poł. XVIII-XIX w.
Fara, co wielką była / Adam Paluśkiewicz. - Il. // Tygodnik Tucholski - 2002, nr 16, s. 10
Historia gotyckiego kościoła farnego XIV-XVIII w.
I Czech bywał księdzem w Tucholi / Adam Bloch. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 3, s. 10
Druga połowa XIX wieku
Jak budowano kościół w Gostycynie / Jerzy Szwankowski. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 47, s. 10
Koncert u św. Bartłomieja / Józef Basta. - Il. // Gazeta Pomorska. - 2002, nr 8, s. 13
Koncert kolęd i pastorałek
Lubiewianin - Rycerz Grobu Chrystusa w Jerozolimie / Emanuel Jezierski. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 17, s. 10
Ks. prof. dr Zygmunt Iwicki
Przyjazd księdza Żyłły do Pruszcza / Adam Bloch. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 2, s. 11
Historia parafii Pruszcz 1874 - 1884
Przedwczesna śmieć ks.Apoloniusza Domachowskiego / Adam Bloch.- Il.  // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 10, s. 9
Śliwice, początek XX wieku    
Pamiątka z wojen szwedzkich / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 14, s. 10
Na podstawie „Pielgrzyma" z r. 1875 historia tablicy ze srebra z wizerunkiem Marii Panny z  Dzieciątkiem
Posługa niesienia słowa / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 46, s. 10
Społeczne oddziaływanie idei misyjnej wśród mieszkańców naszego regionu w okresie międzywojennym
Roch jak nowy / Argymir Iwicki. - IL. //  Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 27, s. 11
W Lubienie wyremontowano figurkę św. Rocha [z XIX w]
Setna rocznica rozbudowy kościoła w Śliwicach / Adam Bloch. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 48, s. 11
Szukamy Rocha / Kamila Mróz. - IL. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 17, s. 11
Kradzież XIX w. figurki św. Rocha
Tobie powierzam mą drogę / (km). - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 31, s. 11
Pielgrzymka z Tucholi na Jasną Górę
Trudne pożegnanie / Andrzej Taliński, rozm. przepr.Hanna Szulwic. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 42, s. 7
Pożegnanie ks. Andrzeja Talińskiego odchodzącego z tucholskiej parafii