Aktualności

dsc0440724 listopada 2009

 

70 rocznica wybuchu II wojny światowej, największej tragedii w dziejach ludzkości, to okazja do refleksji na temat działań okupantów wobec polskich rodzin. Również tucholskie rodziny ucierpiały od zbrodniczej machiny hitlerowskiej i sowieckiej, obficie zrosili krwią ziemię borowiacką, zginęli śmiercią męczeńską w hitlerowskich obozach zagłady, sowieckich łagrach oraz z rąk oprawców ukraińskich. Ginęli ludzie będący poza zasięgiem działań wojennych, dlatego, że byli patriotami, działaczami społecznymi, niepodległościowymi, sprawowali urzędy, wywodzili się z inteligencji.

zdjecie
Wykład dra Jerzego Szwankowskiego

pt.

Życie codzienne w Tucholi na przełomie
XIX/XX wieku

                         8.12.2009 godz. 12.00
                          sala multimedialna
 

dsc0436616 listopada 2009

 

Spotkanie poświęcone pamięci Wacława Kozłowskiego było hołdem dla dorobku autora ośmiu książek i wielu artykułów o Ziemi Tucholskiej, stało się także okazją do przybliżenia sylwetki historyka, regionalisty.