Aktualności

1

24 lutego 2011

Występem Teatru Pajączek pt. Królewna Śnieżka zakończono projekt Hocki klocki, czyli hece nocą w bibliotece w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.

1

28 lutego 2011

Temat Ród Janta-Połczyńskich na przestrzeni dziejów opracował, pod kierunkiem nauczycielek historii Aleksandry Wegner, Alicji Okonek –– uczeń klasy maturalnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi Michał Folega, który postanowił, zanim opuści mury tucholskiej szkoły, podsumować swoje 3 letnie badania historyczne rodu Janta-Połczyńskich i działania na rzecz odnowy i renowacji zabytkowych już dziś obiektów po nich pozostałych.

23 lutego 2011

Odbyły się pierwsze warsztaty uczestników projektu Pamięć o przodkach, powinniśmy czy chcemy w ramach Programu Równać Szanse 2010 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży z dr. Tomaszem Rembalskim nt. profesjonalnego przygotowania drzewa genealogicznego.