Spis treści

 

IV.  HISTORIA

Opracowania ogólne

Dlaczego Tucholanie czczą św. Małgorzatę? / B.Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 16, s. 11

Działalność gospodarcza ziemian powiatu tucholskiego - 1875-1939 / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 32, s. 10

Centrum na ruinach / B.Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 28, s. 18 [Pozostałości po zamku krzyżackim]

Herby Tucholi / K.Sobek // Tucholanin. - 1985, nr 14, s. 7

Historia miasta i ziemi tucholskiej w zestawieniu zdarzeń i przeżyć grodu / J.Szulwic // Tygodnik Tucholski . - 1996, nr 29, s. 1-7, n4 30, s. 1-8.

Kilka uwag na temat flagi Tucholi / K.Lemańczyk // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 14, s. 3 i 7                                          Naukowcy o pomorskim ziemiaństwie / H.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 25, s. 5

O pomorskich rodach ziemskich / Wł. Jastrzębski, rozm. H.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 23, s. 10

Piszczek - najdawniejsze karty historii / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 48, s. 6

Prośba do radnych / J. Lichosyt // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 12, s. 6 i 7 [Herb Tucholi]

Raciąż - pomorska strażnica / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 2, s. 8 i 9

Regiony historyczno-geograficzne w woj. Kujawsko-Pomorskim / L.Łbik // Promocje Województwa Kujawsko - Pomorskiego. - 2001, nr 11, s. 4,5,6.

Stan posiadania ziemian powiat tucholskiego (1875-1939) / J.Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 26, s. 11

Tajemne podziemia/ J.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 33,s.1-4

Tuchola - słów kilka o mieście / M. Sass // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 28, s. 1, 5

Ukryte grobowce / Wuef // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 43, s. 3 [Raciąż, dot. tez rodu Janta - Połczyńskich]

Ziemianie a życie społeczno-polityczne. - 175-1939 / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 33, s. 10

Historia
Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny. 960-1386

Bagno z pożytkami i most wspólnymi siłami / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 29, s. 11 [1346-1430]

Dzieje Tucholi do roku 1411 / „Wodzisław Baszek" // I Sejmik Historyczny o Tucholi. - 1986, s. 55

Grodzisko tucholskie XIII w / Adam Paluśkiewicz //Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 23, s. 5

Koślince stuknęło 650 lat / Jerzy Szwankowski // tygodnik Tucholski. - 1995, nr 15, s. 8

Mury, których ubywa / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 43, s. 8

Nadanie Tucholi praw miejskich / J. Lichosyt // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 19, s. 10

Nasz powiat w starożytności :/ A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000,

cz. 1. Kamienie przesłane znad Brdy nr 42, s. 10

cz. 2. Spóźniona epoka,  nr 47, s. 10

cz. 3. Sezonowe osadnictwo epoki żelaza , nr 49, s. 10

cz. 6 Zmierzch bogów / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 16, s. 10

Początki miasta Tucholi / Kazimierz Sobek // I Sejmik Historyczny o Tucholi. - 1986. s. 1

Przywilej lokacyjny miasta Tucholi z 1346 r. / W. Kozłowski / Tucholanin. - 1985, nr 14, s. 6

Okres 1386-1572

Akt erekcyjny m. Tuchola (na podstawie kopii z r. 1400) Tygodnik Tucholski. -1996, nr 29, s. 1

Bagno z pożytkami i most wspólnymi siłami / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 29, s. 11 [1346-1430]

Bez zamku - bez przeszłości / A Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 45, s. 8-9 [XV-XVII]

Centrum w ruinach / B.Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 28, s. 9

Duchola na mapie z 1562 r. / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 31, s. 10

Eksploatacja lasów w kluczu polnym starostwa tucholskiego w XVI - XVIII w / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1998, nr 22, s. 6

Jak burmistrz i radcy miejscy głowy stracili / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 1, s. 11

Jak krzyżak kupcowi żonę porwał / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 40, s.10

Mury, których ubywa / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 43, dwóch. 8

O dwóch mieczach z Tucholi, co karierę zrobiły wielką / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 34, s. 10

Rola Tucholi, jako ośrodka administracyjno-gospodarczego w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w / J.Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 11, s. 4

Słów kilka o dokumencie Wierzbiny ze... / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 33, s. 9

Starostwo Tucholskie w l. 1565 -1664 / Z.Kiersznicki // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 19, s. 9

Trzy miejskie i jedna zamkowa / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 38, s. 14 [XIV-XV]

Tucholska bitwa grunwaldzkiej kampanii / a Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski . - 2000, nr 45, s. 10

Tucholskie folwarki w XIV - XVIII w / W. Kozłowski // Tucholanin. - 1989, nr 24, s. 6 i 7

Wielki rycerz z Małej Komorzy / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 49, s. 9

Okres 1573-1795

Alberta St. Radziwiłła związki z Tucholą w świetle jego Dariusza / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1984, nr 9, s. 2 [XVIIw]

Bractwa Strzeleckie w Polsce w okresie I Rzeczypospolitej / A.Wegner // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 12, s. 8

Cenne okruchy historii/ Kazimierz Ostrowski // Tucholanin. - 1983, nr 5, s. 1 i 2 [Potop szwedzki, legenda św.Małgorzaty}

Jerzy Wilhelm i Anna Goltzowie - ostatni starostowie tucholscy I Rzeczypospolitej / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 17, s. 5 [ok.1721-1772]

Królowa Konstancja a Tuchola / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1986, nr 17, s. 6 [1593-1631]

Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Rys historyczny i teraźniejszość / .Wegner // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 10, s.7

O dzieciach w wilkierzu Michała Antoniego Sapiehy z 1749 r. / J.Szwankowski // Tucholanin. - 1985, nr 15, s. 4 i 5

Rola Tucholi, jako ośrodka administracyjno-gospodarczego w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w / J.Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 11, s. 4

Spór o piwo / Kazimierz Ostrowski // Tucholanin. - 1993, nr 8, s.2 i 7 [ok.1570]

Starostwo Tucholskie w l. 1565-1664 / Z. Kiersznicki // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 19, s.9

Tuchola w czasach Polski szlacheckiej / Jerzy Szwankowski // I Sejmik Historyczny o Tucholi. - 1996, s. 10

Tucholskie folwarki w XIV-XVIII w/ Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1989, nr 24, s.6 i 7

Wielki pożar miasta w 1781 / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1988, nr 21, s. 7 i 8

Z dziejów gospodarczych Borów Tucholskich / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 23, s. 8

Okres zaborów (1795-1918)

A może 126 Banku Spółdzielczego? / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 24, s.4

Epizod napoleoński / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 20, s. 8

Honorowy Obywatel Tucholi / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 001, nr 36, s. 11 [Klemens von Delbruck]

Hrabia Karl von Konigsmarck (1839-1910) pierwszy landart tucholski / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 32, s. 14

Ks. Dr Josepk Rink (1878-1945) historyk i badacz kultury ludowej Kosznajdrów / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 50, s. 12

Nazwy miejscowe Bladowa i Kiełpina / Adam Bloch tygodnik Tucholski. - 2001, nr 50, s. 10

Nazwy miejscowe Tucholi i okolic / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 47, s. 10 [dane z 1888]

Piszczek - najdawniejsze karty historii / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 48, s. 6

Poseł Karol Daczko (1860-1928) Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 40, s. 8

Powstało przed 100 laty Towarzystwo Ludowe w Tucholi / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 6, s. 7

Powstanie powiatu tucholskiego w 1875 / J.S. // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 48, s. 8

125 lat banku Spółdzielczego (Ludowego) // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 23, s. 1,4,5

125 rocznica utworzenia pow. Tucholskiego / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 12, s. 8

Strajk szkolny na Ziemi Tucholskiej w l. 1906-1907 / Maria Ollick // Tucholanin. - 1986, nr 17, s.7

Tucholski przełom XIX i XX w. / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 52, s.9

U progu niepodległości / W. Kozłowski // Tucholanin. - 1988, nr 23, s. 1 i 2

Walka w obronie polskości w okresie zaboru pruskiego w powiecie tucholskim / Wacław Kozłowski // I Sejmik Historyczny o Tucholi. - 1986, s. 21

W walce z kołtunem / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 27, s. 6 [ok. 1789- II poł. XIX w]

Z życia Tucholi w l. 1830-1850 / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 30, s. 8, nr 31, s.8

Okres I wojna światowa

Działalność niemiecka w powiecie tucholskim w latach 1918/19919 / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1998, nr 23, s. 5

Tuchola, w okresie I wojny światowej / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1983, nr 6, s. 2

Tuchola „polskim Katyniem? / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 46, s. 13

Tucholski obóz jeniecki / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 25, s. 4

Obóz nr 7 / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 41, s.8-9

Pieniądz zastępczy Tucholi / 9Z.W) / Tygodnik Tucholski. -2000, nr 49, s.10

Pobyt jeńców rosyjskich w obozie w Tucholi w l. 1914-1922 / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 27, s. 7

Ukraiński epizod w historii Tucholi / E.Wiszka // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 26, s. 5

Życie Tucholi w latach I wojny światowej // Tygodnik Tucholski. - 199, nr 28,29,30,31,32,33,34, s. 12 [34, s. 16]

Okres międzywojenny

Burmistrzowie Tuchola [K.Rzentokowski, J. Gierszewski, ST. Saganowski] / M.Ollick, J.Szwankowski // Tucholanin/ 1988, nr 23

Obchody 65 rocznicy chrztu „Daru Pomorza" na ziemi tucholskiej / B.Tajl, Fr. Wagner // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 30, s. 1,6,7

Ostatnia rewia kawalerii / M. Kozłowski // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 32, s. 7

O ulicy Dmowskiego i polityce / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2002, RM 2, s. 11

Pierwsze pojazdy mechaniczne w Borach / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 4, s. 11

Stosunki społeczno-polityczne w powiecie tucholskim przed wybuchem II wojny światowej / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1989, nr 25, s.2, nr 26, s.2, - 1990, nr 27,s. 6

Swój koniec miała w Tucholi [tucholski obóz jeniecki] / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 9, s. 11

65 lat Daru Pomorza / Franciszek Wagner // Tygodnik Tucholski . - 1995, nr 29, s. 11

Tuchola - 1920 / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 4, s. 3

Życie gospodarcze Tucholi w l. 1920-1939 / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1987, nr 18, s. 2 i 4

Żywa pamięć o Halerze / .Paluśkiewicz. K.Mróz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 50, s.9

Okres II wojna Światowa

Egzekucja za pożar stodoły / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 249, s. 15

Marsz do łagrów /Fr. Wagner // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 7, s. 11

Niemcy odeszli nocą... / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 6, s.8

Ofiary Holocaustu / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 41, s. 11

55 rocznica krwawej zbrodni w Rudzkim Moście / W.Wlekliński // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 42, s. 1,5,8

Polityka germanizacyjna okupanta w powiecie tucholskim / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1985, nr 12, s. 6, nr 13, s. 6

Proces tucholski w Mannheim (Tuchel-Prozess) w \świetle prasy polskiej i zachodnioniemieckiej / Franciszek Wierzba //

Tucholanin. - 1989 nr 24, s. 7, nr 25, s. 7, nr 27 - 1990, s. 7

Powrót „Łupaszki" / Hanna Sowińska / Gazeta Pomorska. - 2002, nr 9, s. 22 [patrz też „Śladem publikacji" nr 15, 16]

Protokół nr 5 / A.Urbanowski // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 45, s.8

Rakiety „V" ponad borami / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 20, s. 9

Tajna drukarnia / G.Marchowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 6, s. 8

Tucholska „Rota" / Wacław Kozłowski // Wieści Borowiackie. - 1993, nr 6, s. 9, nr 7, s. 9

Wierzyliśmy, że z Niemcami wojny nie będzie / Helena Grabkowska // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 34, s.4, nr 35, s. 4, nr 36, s.4, 5

Wyzwolenie Tucholi / K.Sobek // Tucholanin. - 1982, nr 1, s. 2

Zanim przyszła wolność / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1985, nr 11, s. 1 i 2

Z celi śmierci / H.Kida // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 38, s. 5

Zygmunt Szyndzielorz PS. „Łupaszko" / Bartosz Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 43, s. 10
Polska Ludowa

Była sobie tablica; co wydarzyło się w Śliwicach 15 października 1946 / Adam Blach // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 30, . 8

Tragedia z 1951 roku [Śliwice] / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski . - 1999, nr 31, s. 6

Rzeczpospolita Polska po 1990

Rok 2001 w pigułce / Paweł Cieślewicz // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 2, s. 6 [podsumowania innych lat w pierwszych numerach TT]

Historia poszczególnych okręgów i miejscowości

Gmina Cekcyn

Bieszewo wieś na pograniczu / B.Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 14, s. 11

Gmina Cekcyn - wyszperane z archiwum / Kazimierz Wajda // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 23, s. 11

Historia figury św. Roch w Zdrojach / M. Lesiński // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 9, s. 9

Historia  kościoła i parafii w Zdrojach / M.Lesińska // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 18, s.6

Kartka z przeszłości Zdrojów / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 31, s. 9

Początki wsi Mikołajskie / Jerzy Szwankowi // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 34, s. 8

Szklana Huta / M. Lesińska // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 13, s. 8

Wspólne dzieje Bysławia i Cekcyna / W. Ziółkowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 23, s. 11

Z dziejów przemysłu szklarskiego w Iwcu / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 42, s. 10

Gmina Gostycyn

Burchat, co prawdy strzegł / A. Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 5, s. 8

Dwa epizody bitwy w Borach Tucholskich / M. Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 35, s. 4-5 [Pruszcz-Bagienica]

Dzieje wspólnoty ewangelickiej w Bagienicy / M. Sass // Tygodnik Tucholski . - 1994, nr 37, s. 7

Gorczyńscy w W.Kloni / M.Sass // Tygodnik Tucholski . - 2000, nr 37, s. 14

Grzymułtowscy - właściciele Wielkiej Kloni / M. Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 34, s. 11 [ok.1536]

Jan Górski herbu Bożawola / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 35, s. 10

Jan Werda - dziedzic W.Kloni / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 22, s. 12

Jeszcze o przeszłości Wielkiej Kloni / J. Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 9, s. 4

Legendy napoleońskie z Pruszcza / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 35, s. 4 i 5

Łachowska czy homerska droga / M.Sass /1999. - n4 33, s. 12 [Pruszcz]

Nazwy miejscowe Gostycyna i Lubiewa / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 1, s. 10

Ostatni dziedzic W.Kloni / Jerzy Szwankowski // TygodnikTucholski. - 1998, nr 24, s. 14

Ostatni dzierżawca Łyskowa / M.Sass // Tygodnik Tucholski . - 2000, nr 50, s. 1 [Rudolf Boch]

Pruszcz - 6 kwietnia 1921 / M. Sass // Tygodnik Tucholski . - 1996, nr 42, s. 6

Przyrowa - 631 lat istnienia / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 30, s.9

Raczyńscy na Kamienicy / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 7, s. 9 [Pruszcz i Bagienica]

625 „urodziny" Łyskowa / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 18, s. 7

Śladami Wyczółkowskiego po kamienieckim lesie / M.Sass / Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 30, s. 14

U początków Małej Kloni / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 47, s. 12

W kręgu przeszłości - Wielka Klonia / M.Sass // Tygodnik Tucholski . - 1993, nr 4, s. 2

Wielki Mędromierz - zarys dziejów wsi do końca wieku XIX / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 49, s. 6,7

Wieś czy kolonia / B.Tajl // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 3, s. 1,6 [Piła]

Witosławscy na Pruszczu / M. Sass // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 33, s. 10

Wizyta biskupa chełmińskiego / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 18, s. 14 [Parafia Pruszcz]

Właściciele Wielkiej Kloni / M. Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 9, s. 11

Właściciele Przyrowy na przestrzeni XVI - XVIII w/ M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 39, s. 12

Wspólnoty religijne gm. Gostycyn w II poł. XIX w. // Tygodnik Tucholski. - 1994 / M. Sass, nr 39, s. 1 i 6

Gmina Kęsowo

Józef Prusak herbu Leliwa / M.Sass // Tygodnik Tucholski . - 2000, nr 20, s. 11

Kęsowscy / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 20, s. 8

Pamiętowscy / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 17, s. 12

Spór od dziesięcinę cystersów z Byszewa z mieszkańcami Bralewnicy / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 39, s. 12

U początków Wieszczyc / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 3, s. 10

Zarys dziejów Jeleńcza do schyłku XIX / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 8, s. 5

Gmina Lubiewo

Dzieje dzwonów kościelnych w Lubiewie / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 34

Kapłan i historyk rodem z Lubiewa / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 29, s. 9 [Ks. Zygmunt Iwicki]

Nazwy miejscowe Gostycyna i Lubiewa / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski . - 2002, nr 1, s. 10

O polskim ruchu narodowym w Bysławiu / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 18, s. 10

Początki Towarzystwa Ludowego w Bysławiu / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 16, s. 11

Rodzinny klan Kobierowskich  Bysławiu / J.Wize // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 46, s. 8

Stosunki wyznaniowe i narodowościowe w l. 1867-1941 / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 43, s. 5                  [Bysław i Bysławek]

Stulatka w Bysławku / M.Szumińska // Gazeta Tucholska. - 2000, nr 27, s. 5

Wspólne dzieje Bysławia i Cekcyna / W.Ziólkowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 23, s. 11

Z dziejów Lubiewa / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1987, nr 20, s. 7,8

Z najstarszej przeszłości Lubiewa / Jerzy Szwankowski // Wieści Borowiackie. - 1991, nr 5, s. 9, nr 6, s. 11

Z najstarszych dziejów Wielonka / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 12, s. 10

Zofia Żalińska / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 10, s. 10 [Bysławek]

Z przeszłości Zamrzenicy / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 49, s. 6

Żalińscy z Bysławka / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 13, s. 8

Gmina Śliwice

Brzeźno - wieś z wojenną skazą / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 22, s. 11

Była sobie tablica; co wydarzyło się 15 X 1946 w Śliwicach / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 30, s. 8

Cmentarz parafialny w Śliwicach / M.Wdowicki // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 44, s. 11

Nazwy miejscowe Śliwic i okolic / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 45, s. 11

Pożar w Rosochate / M.Sass // Tygodnik Tucholski . - 2001, nr 18, s. 10

Proboszcza Śliwickego opinia o cholerze / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 24, s. 10

Rocznice ks. Dra Stanisława Sychowskiego / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 30, s. 11

Śliwice w czasach krzyżackich / A.Węsierski // Wieści Borowiackie. - 1991, nr 2, s.9

Śliwickie dzwony / K.Majer // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 35, s.

Śliwiczki - siostrzana wieś Śliwic / Adam Bloch// Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 47, s. 11

Wieś Trzebnicy / M.Lesińska // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 11, s. 8

Wspomnienie o Śliwickich tartakach / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 17, s. 11