Spis treści

    

XV. BIBLIOTEKI. ARCHIWA. SPRAWY KSIĄŻKI I CZYTELNICTWO

Jednodniówki z lat międzywojennych / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1985, nr 11, s. 8

Młynarz gospodarczy / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1984, nr 8, s. 5

Orędownik" na powiat tucholski / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1983, nr 6, s. 3

Oświata i kultura w Tucholi  powiecie w okresie 20-lecia międzywojennego / Maria Ollick // I Sejmik Historyczny o Tucholi. - 1986, s. 36

Początki działalności czytelni i bibliotek ludowych w pow. Tucholskim / Maria Ollick // Tucholanin. - 1987, nr 20, s. 5 i 6

Polska prasa pomorska jako oręż w walce z germanizacją / Maria Ollick // Tucholanin. - 1988, nr 21, s. 3

Walka o polska książkę / A.Bloch // tygodnik tucholski. - 2001, nr 5, s. 11 [Śliwice II poł. XIX w]

Wydawnictwa w okresie międzywojennym / Wacław Kozłowski / Tucholanin, - 1983, nr 7, s. 4