Spis treści


POWIAT TUCHOLSKI

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia

Ceynowa Florian

Kaszub wśród Borowiaków / A.Paluśkiewicz / Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 6, s. 11

Basta Renata

Pomimo wiatrów i burz / Renata Basta ; rozm. przepr. M.Szczepańska - Piszcz // Gazeta Pomorska. - 2000, nr 57, s. 2

Poseł, na co dzień / Renata Basta, rozm. przepr. Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 229, s. 15

Potrafi tupnąć za Tucholą / Marietta Chojnicka // Gazeta Pomorska. - 2000, nr 65, s. 19

Życzę animatorom kultury... / Renata Basta ; rozm. przepr. J.Rochowiak // Biuletyn Inf. Kult. - 2001, nr 1-2, s. 4-9

Gierszewski Józef

Dr med. Józef Gierszewski / H.K. / Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 49, s.9

Józef Gierszewski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 27, s. 3

Krótkie wspomnienie o lekarzu i społeczniku / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 26, s. 10

Goltzowie Jerzy Wilhelm i Anna

Jerzy Wilhelm i Anna Goltzowie - ostatni starostowie  tucholscy I Rzeczypospolitej / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 17, s. 5 [ok. 1721-17772]

Grabkowska Helena

Oby tylko chleba nie brakowało / B.Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 76, s. 20

Janta-Połczyńscy

Biografia Marii Janta-Połczyńskiej / Franciszek Wagner // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 29, s. 11

Józef Połczyński / B. Tajl // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 29, s. 9

Leon Janta Połczyński / K. Ostrowski // Gazeta Pomorska. - 1999, nr 239, s. 14

Obraz mojego dzieciństwa / Stanisław Janta - Opoczyński. - rozm. K.Ostrowski // Gazeta Pomorska. - 2000, nr 17, s. 17

O pomorskich rodach ziemiańskich / W.Jastrzebski ; rozm. H.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 23, s. 10

Referat wygłoszony przez A.Brozodowską podczas uroczystości nadania Domu Pomocy Społecznej i. Leona i Marii Janta - Połczyńskich / Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 23, s. 9

Karasiewicz Kazimierz

Kazimierz Karasiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 27, s. 7

Kazimierz Karasiewicz / Kazimierz Ostrowski // Gazeta Pomorska. - 1999, nr 233, s. 4

Kozłowski Wacław

Pisze dla nas / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 14, s. 10

Takie teraz czasy / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 286, s. 20

Michałko

Młynarz Michałko / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 27, s. 2

Nowodworski Bartłomiej

Bartłomiej Nowodworski i oblężenie Smoleńska (1609-1611) / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 5, s. 10

Pruszak Józef

Józef Pruszak herbu Leliwa / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 20, s. 11

Rink Kazimierz

Radiowy sprinter / M. Eichler // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 221, s. 19

Szwankowski Jerzy

Buszujący w archiwum / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 150, s. 20

Swięcowie - ród

Kilka uwag na temat pierwotnego herbu rodu Święców / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 30, s. 14

Warczak Alfons

Alfons Warczak / Kazimierz Ostrowski // Gazeta Pomorska. - 1999, nr 279, s. 14

Wenda Jan

Wspomnienie o Janie Wendzie / J.Kaczmarek // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 31, s. 7

Pośmiertne wspomnienie o Nadleśniczym N-ctwa Tuchola

Zakryś Tadeusz

Tadeusz Zakryś / Franciszek Wegner // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 13, s. 10

Żalińscy

Zofia Żalińska / Marek Sass // Tygodnik Tucholski . - 1999, nr 10, s. 10

Żalińscy z Bysławka / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 13, s. 8