Spis treści

    

XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA. SPORT

Zagadnienia ogólne

Alfons Warczak - zasłużony pedagog / Wacław Kozłowski / Tucholanin. - 1989, nr 25, s. 3

Kilka uwag na temat tradycji kształcenia zawodowego / Maria Ollick // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 10, s. 10

Oświata dorosłych w latach międzywojennych / Maria Ollick // Tucholanin. - 1988, nr 23, s. 6,7, 1989 nr 24, s. 6

115 lat szkolnictwa dokształcającego w Tucholi / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 9, s. 10

65 lat tucholskich szkół zawodowych / Tucholanin. - 1985, nr 11, s. 3,4

Tucholanie w Akademii Krakowskiej w XV-XVIII w. / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1985, nr 12, s. 5

W walce o język polski, polską szkołę / Maria Ollick, Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1984, nr 10, s. 6

Z dziejów tucholskiej uczelni nauczycielskiej / Józef Sporny //Tucholanin. - 1982, nr 1, s. 5,6

Z historii tucholskiego kształcenia zawodowego lat międzywojennych / Maria Ollick // Tucholanin. -   1984, nr 8, s. 3

Oświata

Gdzie się uczyć / Hanna Szulwic. - il. // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 28, s. 7 [wykaz szkół w Tucholi]

Quo vadis, gimnazjalisto? / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 2, s. 8,9 [szkoły ponadgimnazjalne w powiecie tucholskim]

Kultura

Towarzystwa kulturalne

Towarzystwo ludowe / Franciszek Janikowski, Urszula Rezmer / Tucholanin. - 1985, nr 16, s. 6,7

Z historii społecznego ruchu kulturalnego / Maria Ollick // Tucholanin. - 1988, nr 21, s. 6,7

Dni Borów Tucholskich

DBT żywe i potrzebne / Józef Sporny // Tucholanin. - 1983, nr 6, s. 1,2

Z historii pierwszego święta Borów Tucholskich / J.Ollick // Wieści Borowiackie. - 1992, nr 7-8, s. 2

Amatorski ruch artystyczny

Borowiak

Borowiak" tucholska orkiestra / Kazimierz Tatarek // Tucholanin. - 1984, nr 9, s. 7

Campanella - Cekcyn

Prawdziwa muzyka jest mową serca / A.A.Filipscy ; rozm. H.Bronke, H.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 51, s. 5

Capella pro Musica Antiqua

Capella pro Musica Antiqua / B.Tajl // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 24, s. 1,12

Capella pro Musica Antiqua / B.Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 45, s. 11

Kabaret „Zajączek"

Wieczór z „Zajączkiem" / M.Chojnacka // Gazeta Pomorska. - 1999, nr 284, s. 18

Z „zajączkowym" zabarwieniem / M.Chojnacka // Gazeta Pomorska. - 1999, nr 282, s. 20

Orfeusz - chór - Śliwice

Najstarszy chór w Polsce / A. Filipski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 7,, s. 8-9

Orfeusz ma się lepiej / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 51, s. 11

Poprawki z historii / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 7, s. 10

Orkiestra Dęta ZSL i A

Chluba leśników / P.Tojza // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 47, s. 9

Film, Kino

Quo vadis" w Tucholi / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 8, s. 10

Tuchliki

Buon Giorno „Tuchliki", czyli my znowu we Włoszech/ Wiesław Wlekliński // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 50, s. 4,5

Tuchliki w starciu z innymi / Danuta Leszczyńska // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 44, s. 1,2

Tuchliki" w redakcji / W.Łuczak, M. Nurczyńska, rozm. W.Wlekliński //Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 2, s. 1,5

Zaczarowane podwórko, - czyli rzecz o Tuchlikach / R.Gramowska / Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 23, s. 1,2

Sport. Wychowanie fizyczne

Bóg Honor Ojczyzna / Jarosław  Słoma ; rozm. B.Urbański // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 28, s. 1,6,7

Historia Turnieju o Przechodnie „Puchary" Borów Tucholskich 1954-1980 / Leonard Chylewski // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 3, s. 13, nr 4, s. 12, nr 5, s. 12, nr 6, s. 9, nr 7, s. 12, nr 8, s. 10, nr 9, s. 10, nr 11, s. 12

Memoriał J. Jałoszyńskiego / L.Chylewski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 43, s. 9

Mogło być jeszcze lepiej.../ Henryk Sala // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 29, s. 18 /LZS"Cis/Joltex Cekcyn. MAKS. „Tucholanka / Hydrobis" Tuchola. LZS Żywia" Wieszczyce, LZS „Rawy" Raciąż]

50 lat lekkiej atletyki w Tucholi / Edward Kuczkowski / Tygodnik Tucholski. -1996, nr 21, s. 7

50 lat MLKS „Tucholanka" 40 lecie działalności w Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe" / zarząd Klubu // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 15, s. 7

50 lat tucholskiego sportu - MAKS. „Tucholanka" / .Chylewski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 16, s. 6

Strzelnica im. J.Wendy / W.Wlekliński // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 29, s. 6

W nowy wiek z nowym prezesem / A. Kniter // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 47, s. 23

ZS „Strzelec"  - OSW / A.Leszczyński // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 50, s. 7