Aktualności

1

28 lutego 2011

Temat Ród Janta-Połczyńskich na przestrzeni dziejów opracował, pod kierunkiem nauczycielek historii Aleksandry Wegner, Alicji Okonek –– uczeń klasy maturalnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi Michał Folega, który postanowił, zanim opuści mury tucholskiej szkoły, podsumować swoje 3 letnie badania historyczne rodu Janta-Połczyńskich i działania na rzecz odnowy i renowacji zabytkowych już dziś obiektów po nich pozostałych.

23 lutego 2011

Odbyły się pierwsze warsztaty uczestników projektu Pamięć o przodkach, powinniśmy czy chcemy w ramach Programu Równać Szanse 2010 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży z dr. Tomaszem Rembalskim nt. profesjonalnego przygotowania drzewa genealogicznego.

2

21-22 lutego 2011

W IV Konkursie Ortograficznym O Pióro Burmistrza udział wzięło 34 uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych Gminy Tuchola. Dyktando pisano 21 lutego nt. „W zdrowym ciele zdrowy duch". Następnego dnia w Filii dla Dzieci i Młodzieży odbyło się spotkanie laureatów oraz ich opiekunów z burmistrzem Tadeuszem Kowalskim.