Aktualności

Dyrektor biblioteki – Hanna Szramka – niezwykle serdecznie powitała na tegorocznej – dziesiątej już – a zorganizowanej przez naszą bibliotekę dziewiątej odsłonie Narodowego Czytania. My swój jubileusz będziemy obchodzić za rok.
Narodowe Czytanie zostało zainicjowane w 2021 r. przez ówczesnego Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego i jest kontynuowane do dziś.
Jest to inicjatywa bardzo cenna, bo promuje nie tylko polską kulturę i literaturę, ale przede wszystkim popularyzuje czytelnictwo – co nas bibliotekarzy szczególnie cieszy.
Pierwszą wspólnie czytaną lekturą była nasza epopeja narodowa „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza. Później czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego oraz fragmenty polskich nowel. W ubiegłym roku czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. W tym roku spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Czytaliśmy – podobnie jak w roku ubiegłym – dzięki życzliwości pana Damiana Urbańskiego – w tawernie „Na Lato Wino i grono” nad tucholskim jeziorem Głeboczek.
Natomiast dzięki bezinteresownemu wsparciu finansowemu Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi nagrodziliśmy wszystkich uczestników tegorocznej edycji książką Gabrieli Zapolskiej.
Patronatem medialnym naszą imprezę objęły: „Tygodnik Tucholski”, portal internetowy tucholanin.pl oraz TOKIS.pl, a ich redaktorzy naczelni wzięli w niej aktywny udział. Nasze Narodowe Czytanie – tradycyjnie – rozpoczął i zakończył występ Dariusza Krygowskiego.
Tekst sztuki Gabrieli Zapolskiej – Hanna Szramka – podzieliła na 20 scen dopasowując do poszczególnych osób odpowiednie role. Nie było to zadanie łatwe, tym bardziej, iż w role kobiece musieli wcielić się mężczyźni, ale wszyscy uczestnicy w sposób absolutnie wyjątkowy interpretowali fragmenty „Moralności pani Dulskiej”, znakomicie stanęli na wysokości zadania – wywołując niejednokrotnie salwy śmiechu wśród publiczności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 IMG 7522 IMG 7523

 

Nasza biblioteka zakończyła projekt pn. „Z gryzdałkami po borowiackich fyrtlach”, na realizację którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 500 zł z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach projektu została wydana kolorowanka z 16 obrazkami przedstawiającymi najważniejsze wydarzenia, postaci i miejsca związane z Borami Tucholskimi. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Wojciech Kociński, autorem obrazków jest Kacper Giłka. Przy każdym z obrazków znajduje się krótki opis prezentowanego wydarzenia, postaci czy miejsca. Dzięki temu również rodzice i wychowawcy mogą opowiedzieć dzieciom przedstawioną historię. Opisy przygotował dr Paweł Redlarski oraz Joanna Bucholz. Kolorowankę na zlecenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego wydała Agencja Reklamowa MALTEXT.

osoby zaangazowane w powstanie kolorowanki

W czerwcu po zmniejszeniu ograniczeń związanych z pandemią w przedszkolach i szkołach z gmin Cekcyn, Gostycyn i Tuchola odbyły się regionalne spotkania z historią, kulturą i przyrodą Borów Tucholskich. Spotkania prowadziła Maria Ollick przy wsparciu Pawła Redlarskiego oraz Wojciecha Kocińskiego. Uczestnicy spotkań usłyszeli historie związane z zamieszczonymi w kolorowance osobami i wydarzeniami. Na zakończenie każdego ze spotkań, po serii krótkich, a czasami niełatwych pytań, uczestnikom zostały wręczone egzemplarze kolorowanki wraz z kompletem kredek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19a 20 21 22 23 24 25 26

Kolorowankę w wersji pdf można pobrać tutaj https://mbp.tuchola.pl/index.php/wydawnictwa-mainmenu-18/749-kolorowanka-z-gryzdalkami-po-borowiackich-fyrtlach

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PROW pasek kolor poziom

 

 

Do końca sierpnia 2021 r. w naszej Bibliotece można oglądać wystawę pt. „Dni Borów Tucholskich na przestrzeni lat”. Ekspozycja prezentuje plakaty, programy i inne pamiątki zwiazane z tym regionalnym świętem. 
Pierwsza tego rodzaju impreza, odbyła się w dniach 13-20 sierpnia 1939 r. Ze względów oczywistych przybrała ona bardzo patriotyczny charakter. W uroczystościach wzięli udział m.in wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz oraz gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki. Kolejna impreza regionalna odbyła się w 1961 r. zorganizował je Powiatowy Dom Kultury wraz z władzami klubu sportowego "Tucholanka". Przez te wszystkie lata ewoluował charakter Dni Borów Tucholskich, w które na stałe wpisał się szereg imprez, m.in Wystawa Sztuki Ludowej, Dni Folkloru Borowiackiego, Konkurs Sygnałów Myśliwskich, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej, Święto Patronki św. Małgorzaty oraz liczne imprezy o charakterze sportowym i rekreacyjno-turystycznym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16