Aktualności

Okno Okno2

Właśnie ukazała się najnowsza książka autorstwa naszego pracownika dra Pawła Redlarskiego pt. „Okno do wolności”. Jest to 30 publikacja wydana przez naszą bibliotekę.

Oddajemy do rąk czytelników pozycję, która jest podsumowaniem cyklu artykułów pt. Okno do wolności, ukazujących się na łamach „Tygodnika Tucholskiego” od listopada 2018 r. do stycznia 2020 r. oraz w jednodniówce „Wolność” wydanej z okazji 100. rocznicy powrotu Tucholi do Polski. Treść artykułów została nieco zmodyfikowana, uzupełniona oraz opatrzona właściwym aparatem naukowym. Ponadto tekst został zilustrowany pocztówkami ze zbiorów Zenona Wędzickiego, wycinkami z ówczesnej prasy oraz dokumentami archiwalnymi.

W publikacji w formie kalendarium przedstawiono wydarzenia, które przed  100 laty rozegrały się terenie dzisiejszego powiatu tucholskiego. Oprócz wydarzeń związanych bezpośrednio z odzyskaniem niepodległości, zostały przywołane cie­kawostki obyczajowe, kulturalne, a nawet kryminalne. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wyglądało co­dzienne życie mieszkańców powiatu tucholskiego w chwili, gdy na arenie międzynarodowej ważyły się losy przynależności Pomorza do odrodzonej Rzeczypospolitej. Często z imienia i nazwiska poznajemy bohaterów tamtych czasów.

Osobną cześć tej publikacji stanowi rozdział poświęcony uroczystościom i imprezom rocznicowym zorganizowanym w ramach obchodów 100. rocznicy powrotu Tucholi do Polski.

Książkę w cenie 45 zł można nabyć w bibliotece.

W piątek 11 grudnia 2020 r. nasza biblioteka obchodzi 112 rocznicę urodzin patrona, Aleksandra Janty – Połczyńskiego. Z tej okazji zorganizowaliśmy spotkanie w gronie pracowników, poświęcone życiu i twórczości patrona. Posłuchaliśmy wierszy pochodzących ze zbioru „Szaleńcze moje bezrobocie. Wybór z półwiecza”  w interpretacji bibliotekarzy. Z pewnością warto w tym miejscu przypomnieć sylwetkę  Aleksandra Janty – Połczyńskiego, który był wybitnym poetą, prozaikiem, eseistą, dziennikarzem, bibliofilem, tłumaczem, twórcą międzywojennego polskiego reportażu, propagatorem polskiej literatury i sztuki. Pochodził z rodziny ziemiańskiej z Małej Komorzy. Wiele podróżował i niejednokrotnie okrążył kulę ziemską.  Podczas swoich reporterskich wypraw miał okazję rozmawiać z najbardziej znanymi osobami ówczesnego świata. W czasie II wojny światowej jako korespondent wojenny Wojska Polskiego we Francji uczestniczył w kampanii francuskiej. Po wojnie zdecydował się pozostać na emigracji w Stanach Zjednoczonych, jednak nie uważał się za emigranta, tylko za Polaka tworzącego poza granicami kraju, do którego wracał. Nie wyobrażał sobie życia bez spotkań rodzinnych w Małej Komorzy. Ogromnym sentymentem darzył Bory Tucholskie, czego wyraz znajdujemy w jego bogatej twórczości.

1 2

Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokosci 10 500 zł z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację projektu

„Z gryzdałkami po borowiackich fyrtlach” – wydanie kolorowanki i organizacja regionalnych spotkań z historią, kulturą i przyrodą Borów Tucholskich

Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez wydanie kolorowanki i organizację regionalnych spotkań z historią, kulturą i przyrodą Borów Tucholskich, przyczyniających się do zachowania dziedzictwa lokalnego.

Projekt zakłada wydanie kolorowanki i organizację regionalnych spotkań z historią, kulturą i przyrodą Borów Tucholskich. Obrazki w kolorowance będą dotyczyły najważniejszych wydarzeń, postaci i miejsc związanych z Borami Tucholskimi, które będą następnie prezentowane i omawiane podczas regionalnych spotkań z historią, kulturą i przyrodą Borów Tucholskich w 8 przedszkolach/szkołach na terenie co najmniej 3 gmin powiatu tucholskiego. Obrazki będą specjalnie przygotowane do wydania tej publikacji. Ponadto w kolorowance znajdzie się krótki opis każdego prezentowanego wydarzenia, postaci czy miejsca. Dzięki temu rodzice/opiekunie/wychowawcy będą mogli opowiedzieć dzieciom historię przedstawioną na obrazku.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Plakat Partnerstwo Plakat PROW

Plakat Partnerstwa

Plakat PROW

 

PROW pasek kolor poziom