Aktualności

dsc01814-1 17 październik 2008

Spotkanie z książką państwa Aliny i Kazimierza Wajdów  „O polskość Borów Tucholskich, w której to autorzy przywracają pamięci naszej i następnych pokoleń działalność Polskiego Związku Zachodniego w II Rzeczypospolitej oraz sylwetki patriotów pomorskiej ziemi.

Publikacja „O polskość Borów Tucholskich" to pierwsza szerzej naukowo opracowana monografia Polskiego Związku Zachodniego działającego na terenie Borów Tucholskich.

W dniu 15 października 2008 roku odbyło się spotkanie autorskie z Ireną Matuszkiewicz i promocja książki pt. Przebudzenie, której główna bohaterka Jadwiga jest Tucholanką.

29 IX 2008 r.

W ramach lekcji historii regionalnej odbył się wykład Żydzi w Tucholi na przestrzeni wieków, który wygłosił dr Jerzy Szwankowski.

Naukowo opracowany obraz dawnych mieszkańców Tucholi wyznania mojżeszowego obejmował okres od 1727 r. odnotowano wówczas 2 mieszkańców narodowości żydowskiej - do roku 1939, kiedy to nastąpiła ostateczna zagłada ludności żydowskiej w Tucholi przez hitlerowców.