Spis treści

 

V. ETNOGRAFIA

Duch puszczy, czyli borowiacki charakter / Kazimierz Ostrowski // Tucholanin. - 1983, nr 7, s. 4

Ci wspaniali „Borowiacy" / Wiesława Sojka // Tucholanin. - 1987, nr 18, s. 7

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Borowiacy założony 1963

Czy istnieje borowiacka świadomość / K.Sobek. // Tucholanin. - 1984, nr 8, s. 16

Jak to w Śliwicach... Diabły grasowały / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 31, s. 13

Legenda z okolic Śliwic

Jeszcze o Borowiackiej Świadomości / Władysław Grochowski // Tucholanin. - 1986, nr 15, s. 3

Obrzędy doroczne / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1990, nr 26, s. 3

Obrzędy ludności Borowiackiej

Orzechy z marchwi / Kazimierz Ostrowski // Tucholanin. - 1986, nr 17, s. 4

Zwyczaje Bożonarodzeniowe i Nowo Roczne

Rycerz Cekca / Kazimierz Wajda // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 25, s. 8

Legenda sześciu okolic Cekcyna

Skarb napoleoński pod „Krzywą lipą" / Bartosz Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 44, s. 10

Skrzyżowanie sześciu dróg i siedmiu diabłów / Włodzimierz Dębicki // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 24, s. 10

Legenda z okolic Bysławia

Święta Bożego Narodzenia nie tylko u Borowiaków / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 51, s. 7

Tucholskie drogi „upiora z Przysieka" / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 43, s. 10

W kręgu podań ludowych z okolic Cekcyna / Sz.W // Wieści Borowiackie. - 1991, nr 10, s. 5

Wśród szczęścia bywają nieszczęścia / WD // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 12, s. 11

Legenda dot. Jeziora Bysławskiego