Spis treści

    

X. OCHRONA ZDROWIA

Dom / Barbara Gabryś // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 14, s. 1,2 [Dom samotnej matki w Bysławiu]

Historia szpitala w Tucholi / R.Stępowski // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 21, s. 7

... i tak zostałam chirurgiem / U.Kranzt // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 20, s. 1 i 3

U progu tysiąclecia - Historia szpitala w Tucholi CD. / Robert Stepowisk // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 4, s. 4

W głębokim smutku i żalu / Czesław Jarocki // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 25, s. 11 [Urszula Krantz]

W walce z kołtunem / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 27, s. 6 [ok.1789-XIXw]