Spis treści

 

III. LUDNOŚĆ

Cygańskie mieszkania / ST. Raca, A/leszczyński // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 3, s. 3

Gdzie ta mogiła / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 45, s. 5 [Żydzi]

Kiedyś - to było życie... / A.Leszczyński // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 27, s. 1 i 4 [Cyganie]

[Kosznajderski lud -patrz: Dzieje Pomorza Nadwiślanego, s. 77, Szkice z dziejów Pomorza, s. 275]

Ks. Dr Josepk Rink 91878-1945) - historyk i badacz kultury ludowej Kosznajdrów / J.Szwankowski// Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 50, s. 12

Między Tucholą a Chojnicami / J. Szwankowski, roz. B.Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 245, s. 15 [Kosznajderia]

Mniejszość żydowska we wsiach powiatu tucholskiego 91920-19390 / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 6, s. 11

Ofiary Holocaustu / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 41, s. 11

Tucholscy  Żydzi / J.Szwankowski // Wieści Borowiackie. - 1992, nr 12, s. 4

Wzgórze pełne tajemnic / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 70, s. 16 [Żydzi]

Ofiary Holocaustu w Tucholi