Spis treści
POWIAT TUCHOLSKI

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia

Ceynowa Florian

Kaszub wśród Borowiaków / A.Paluśkiewicz / Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 6, s. 11

Basta Renata

Pomimo wiatrów i burz / Renata Basta ; rozm. przepr. M.Szczepańska - Piszcz // Gazeta Pomorska. - 2000, nr 57, s. 2

Poseł, na co dzień / Renata Basta, rozm. przepr. Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 229, s. 15

Potrafi tupnąć za Tucholą / Marietta Chojnicka // Gazeta Pomorska. - 2000, nr 65, s. 19

Życzę animatorom kultury... / Renata Basta ; rozm. przepr. J.Rochowiak // Biuletyn Inf. Kult. - 2001, nr 1-2, s. 4-9

Gierszewski Józef

Dr med. Józef Gierszewski / H.K. / Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 49, s.9

Józef Gierszewski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 27, s. 3

Krótkie wspomnienie o lekarzu i społeczniku / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 26, s. 10

Goltzowie Jerzy Wilhelm i Anna

Jerzy Wilhelm i Anna Goltzowie - ostatni starostowie  tucholscy I Rzeczypospolitej / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 17, s. 5 [ok. 1721-17772]

Grabkowska Helena

Oby tylko chleba nie brakowało / B.Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 76, s. 20

Janta-Połczyńscy

Biografia Marii Janta-Połczyńskiej / Franciszek Wagner // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 29, s. 11

Józef Połczyński / B. Tajl // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 29, s. 9

Leon Janta Połczyński / K. Ostrowski // Gazeta Pomorska. - 1999, nr 239, s. 14

Obraz mojego dzieciństwa / Stanisław Janta - Opoczyński. - rozm. K.Ostrowski // Gazeta Pomorska. - 2000, nr 17, s. 17

O pomorskich rodach ziemiańskich / W.Jastrzebski ; rozm. H.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 23, s. 10

Referat wygłoszony przez A.Brozodowską podczas uroczystości nadania Domu Pomocy Społecznej i. Leona i Marii Janta - Połczyńskich / Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 23, s. 9

Karasiewicz Kazimierz

Kazimierz Karasiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 27, s. 7

Kazimierz Karasiewicz / Kazimierz Ostrowski // Gazeta Pomorska. - 1999, nr 233, s. 4

Kozłowski Wacław

Pisze dla nas / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 14, s. 10

Takie teraz czasy / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 286, s. 20

Michałko

Młynarz Michałko / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 27, s. 2

Nowodworski Bartłomiej

Bartłomiej Nowodworski i oblężenie Smoleńska (1609-1611) / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 5, s. 10

Pruszak Józef

Józef Pruszak herbu Leliwa / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 20, s. 11

Rink Kazimierz

Radiowy sprinter / M. Eichler // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 221, s. 19

Szwankowski Jerzy

Buszujący w archiwum / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 150, s. 20

Swięcowie - ród

Kilka uwag na temat pierwotnego herbu rodu Święców / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 30, s. 14

Warczak Alfons

Alfons Warczak / Kazimierz Ostrowski // Gazeta Pomorska. - 1999, nr 279, s. 14

Wenda Jan

Wspomnienie o Janie Wendzie / J.Kaczmarek // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 31, s. 7

Pośmiertne wspomnienie o Nadleśniczym N-ctwa Tuchola

Zakryś Tadeusz

Tadeusz Zakryś / Franciszek Wegner // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 13, s. 10

Żalińscy

Zofia Żalińska / Marek Sass // Tygodnik Tucholski . - 1999, nr 10, s. 10

Żalińscy z Bysławka / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 13, s. 8


 

II.  ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia.

Człowiek kontra natura / M. Sass // Tygodnik Tucholski . - 2001, nr 30, s. 9

Historia sił natury [burze, wiatry...] w ostatnim 150-leciu na terenie naszego regionu

Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska.

XX lecie sokolnictwa w ZSL w Tucholi / Bogumił Urbański // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 43, s. 1 i 2

Ekologiczne notatki. W Bory Tucholskie wróciły Bobry / R. Popielarz // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 14, s. 6

Eksploatacja lasów w kluczu polnym starostwa tucholskiego w XVI - XVIII w. / J.Szwankowski / Tucholanin. - 1998, nr 22, s. 6

Groźne bobry. Posiedzenie rady Naukowo-Społecznej LKP „Bory Tucholskie" / Rafał Wodniczko // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 16, s. 9

Informacja o ochronie środowiska w gm. Tuchola / Z.Wamke // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 15, s. 3 i 11

Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie. Nadleśnictwo Woziwoda // Tygodnik Tucholski.- 1995, nr 42, s.1 i 9

1 lipca 1995 r. - to dzień, który przejdzie do historii regionu... [Park Narodowy Bory Tucholskie] J. Kochanowski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 27, s. 1 i 4

Popłynęło z deszczem / P. Marach // Tygodnik Tucholski . - 1998, nr 1998, nr 29, s. 7

Rezerwat biosfery / PK // Gazeta Tucholska . - 2000, nr 4, s. 5

Skandynawskie kurhany / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski . - 1998, nr 31, s. 9

Sokolnictwo / S.Sielicki // Tygodnik Tucholski . - 1992, nr 33, s. 1 i 5

... sprzed 70 lat / R.Popielarz // Tygodnik Tucholski. - 1994 nr 22, s. 7

Tucholski Park Krajobrazowy / D.Borzyszkowska, .Popielarz // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 30, s. 7

Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja

Bieszewo - wieś na pograniczu / B. Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 14, s. 11

Galeria powiatów: Gazeta Pomorska. - 2001, nr 193, s. 3 i 18. nr 194, s. 12, nr 195 s. 12, nr 196, s. 14. nr 221 s. 1 i 4, nr 222 s. 12 i 13

Gmina Cekcyn zaprasza / Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 32, s. 8

Gmina Gostycyn zaprasza / Marek Sass. Leszek Ciżmowski // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 28, Lubiewa. 8

Gmina Lubiewa zaprasza / Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 29, s. 8

Gmina Kęsowo zaprasza / Tygodnik Tucholski.  - 1998, nr 31, s. 8

Gmina Śliwice zaprasza / Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 39, s. 8

Jabłonka - senna wieś / Adam Bloch. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 31, s. 10 [Gmina Śliwice]

Niepewność w kręgu / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 12, s. 7 [gmina Śliwice]

Łoboda - dawne zaplecze gospodarcze Śliwic / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski . - 2001, nr 20, s. 11

Różanek - cichy zaułek / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski . - 2001, nr 37 [Gmina Śliwice]

Ruch turystyczno-krajoznawczy w powiecie tucholskim w okresie międzywojennym / Wacław Kozłowski // Tucholanin. -1995, nr 15, s. 6-7

Turystyka w powiecie tucholskim // Gazeta Tucholska. - 2000, nr 0, s. 6, nr 1, s. 6, nr 2, s. 5

W czym mamy szansę / Kamila Mróz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 14, s. 7

Wieś turystyczna . Trzebnicy. Cekcyn / W. Cynkiem // Gazeta Tucholska. - 2000, nr 4, s. 5

W Kręgu pełnym problemów / J. Jaszczyk // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 20, s. 7 [Gmina Śliwice]

Zdroje wieś z charakterem / A.Garlicki // Gazeta Tucholska. - 2000, nr 20, s. 3 [Gmina Cekcyn]

Z nim nie zabłądzisz - tłumacz przeszłości  [1926-39] / J. Umiński // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 21, s. 3. nr 22, s. 3.

Zwierzyniec - ginąca osada / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski . - 2001, nr 41, s. 9 [Gmina Śliwice]


 

III. LUDNOŚĆ

Cygańskie mieszkania / ST. Raca, A/leszczyński // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 3, s. 3

Gdzie ta mogiła / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 45, s. 5 [Żydzi]

Kiedyś - to było życie... / A.Leszczyński // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 27, s. 1 i 4 [Cyganie]

[Kosznajderski lud -patrz: Dzieje Pomorza Nadwiślanego, s. 77, Szkice z dziejów Pomorza, s. 275]

Ks. Dr Josepk Rink 91878-1945) - historyk i badacz kultury ludowej Kosznajdrów / J.Szwankowski// Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 50, s. 12

Między Tucholą a Chojnicami / J. Szwankowski, roz. B.Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 245, s. 15 [Kosznajderia]

Mniejszość żydowska we wsiach powiatu tucholskiego 91920-19390 / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 6, s. 11

Ofiary Holocaustu / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 41, s. 11

Tucholscy  Żydzi / J.Szwankowski // Wieści Borowiackie. - 1992, nr 12, s. 4

Wzgórze pełne tajemnic / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 70, s. 16 [Żydzi]

Ofiary Holocaustu w Tucholi


 

IV.  HISTORIA

Opracowania ogólne

Dlaczego Tucholanie czczą św. Małgorzatę? / B.Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 16, s. 11

Działalność gospodarcza ziemian powiatu tucholskiego - 1875-1939 / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 32, s. 10

Centrum na ruinach / B.Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 28, s. 18 [Pozostałości po zamku krzyżackim]

Herby Tucholi / K.Sobek // Tucholanin. - 1985, nr 14, s. 7

Historia miasta i ziemi tucholskiej w zestawieniu zdarzeń i przeżyć grodu / J.Szulwic // Tygodnik Tucholski . - 1996, nr 29, s. 1-7, n4 30, s. 1-8.

Kilka uwag na temat flagi Tucholi / K.Lemańczyk // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 14, s. 3 i 7                                          Naukowcy o pomorskim ziemiaństwie / H.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 25, s. 5

O pomorskich rodach ziemskich / Wł. Jastrzębski, rozm. H.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 23, s. 10

Piszczek - najdawniejsze karty historii / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 48, s. 6

Prośba do radnych / J. Lichosyt // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 12, s. 6 i 7 [Herb Tucholi]

Raciąż - pomorska strażnica / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 2, s. 8 i 9

Regiony historyczno-geograficzne w woj. Kujawsko-Pomorskim / L.Łbik // Promocje Województwa Kujawsko - Pomorskiego. - 2001, nr 11, s. 4,5,6.

Stan posiadania ziemian powiat tucholskiego (1875-1939) / J.Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 26, s. 11

Tajemne podziemia/ J.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 33,s.1-4

Tuchola - słów kilka o mieście / M. Sass // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 28, s. 1, 5

Ukryte grobowce / Wuef // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 43, s. 3 [Raciąż, dot. tez rodu Janta - Połczyńskich]

Ziemianie a życie społeczno-polityczne. - 175-1939 / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 33, s. 10

Historia
Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny. 960-1386

Bagno z pożytkami i most wspólnymi siłami / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 29, s. 11 [1346-1430]

Dzieje Tucholi do roku 1411 / „Wodzisław Baszek" // I Sejmik Historyczny o Tucholi. - 1986, s. 55

Grodzisko tucholskie XIII w / Adam Paluśkiewicz //Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 23, s. 5

Koślince stuknęło 650 lat / Jerzy Szwankowski // tygodnik Tucholski. - 1995, nr 15, s. 8

Mury, których ubywa / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 43, s. 8

Nadanie Tucholi praw miejskich / J. Lichosyt // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 19, s. 10

Nasz powiat w starożytności :/ A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000,

cz. 1. Kamienie przesłane znad Brdy nr 42, s. 10

cz. 2. Spóźniona epoka,  nr 47, s. 10

cz. 3. Sezonowe osadnictwo epoki żelaza , nr 49, s. 10

cz. 6 Zmierzch bogów / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 16, s. 10

Początki miasta Tucholi / Kazimierz Sobek // I Sejmik Historyczny o Tucholi. - 1986. s. 1

Przywilej lokacyjny miasta Tucholi z 1346 r. / W. Kozłowski / Tucholanin. - 1985, nr 14, s. 6

Okres 1386-1572

Akt erekcyjny m. Tuchola (na podstawie kopii z r. 1400) Tygodnik Tucholski. -1996, nr 29, s. 1

Bagno z pożytkami i most wspólnymi siłami / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 29, s. 11 [1346-1430]

Bez zamku - bez przeszłości / A Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 45, s. 8-9 [XV-XVII]

Centrum w ruinach / B.Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 28, s. 9

Duchola na mapie z 1562 r. / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 31, s. 10

Eksploatacja lasów w kluczu polnym starostwa tucholskiego w XVI - XVIII w / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1998, nr 22, s. 6

Jak burmistrz i radcy miejscy głowy stracili / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 1, s. 11

Jak krzyżak kupcowi żonę porwał / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 40, s.10

Mury, których ubywa / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 43, dwóch. 8

O dwóch mieczach z Tucholi, co karierę zrobiły wielką / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 34, s. 10

Rola Tucholi, jako ośrodka administracyjno-gospodarczego w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w / J.Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 11, s. 4

Słów kilka o dokumencie Wierzbiny ze... / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 33, s. 9

Starostwo Tucholskie w l. 1565 -1664 / Z.Kiersznicki // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 19, s. 9

Trzy miejskie i jedna zamkowa / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 38, s. 14 [XIV-XV]

Tucholska bitwa grunwaldzkiej kampanii / a Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski . - 2000, nr 45, s. 10

Tucholskie folwarki w XIV - XVIII w / W. Kozłowski // Tucholanin. - 1989, nr 24, s. 6 i 7

Wielki rycerz z Małej Komorzy / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 49, s. 9

Okres 1573-1795

Alberta St. Radziwiłła związki z Tucholą w świetle jego Dariusza / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1984, nr 9, s. 2 [XVIIw]

Bractwa Strzeleckie w Polsce w okresie I Rzeczypospolitej / A.Wegner // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 12, s. 8

Cenne okruchy historii/ Kazimierz Ostrowski // Tucholanin. - 1983, nr 5, s. 1 i 2 [Potop szwedzki, legenda św.Małgorzaty}

Jerzy Wilhelm i Anna Goltzowie - ostatni starostowie tucholscy I Rzeczypospolitej / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 17, s. 5 [ok.1721-1772]

Królowa Konstancja a Tuchola / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1986, nr 17, s. 6 [1593-1631]

Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Rys historyczny i teraźniejszość / .Wegner // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 10, s.7

O dzieciach w wilkierzu Michała Antoniego Sapiehy z 1749 r. / J.Szwankowski // Tucholanin. - 1985, nr 15, s. 4 i 5

Rola Tucholi, jako ośrodka administracyjno-gospodarczego w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w / J.Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 11, s. 4

Spór o piwo / Kazimierz Ostrowski // Tucholanin. - 1993, nr 8, s.2 i 7 [ok.1570]

Starostwo Tucholskie w l. 1565-1664 / Z. Kiersznicki // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 19, s.9

Tuchola w czasach Polski szlacheckiej / Jerzy Szwankowski // I Sejmik Historyczny o Tucholi. - 1996, s. 10

Tucholskie folwarki w XIV-XVIII w/ Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1989, nr 24, s.6 i 7

Wielki pożar miasta w 1781 / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1988, nr 21, s. 7 i 8

Z dziejów gospodarczych Borów Tucholskich / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 23, s. 8

Okres zaborów (1795-1918)

A może 126 Banku Spółdzielczego? / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 24, s.4

Epizod napoleoński / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 20, s. 8

Honorowy Obywatel Tucholi / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 001, nr 36, s. 11 [Klemens von Delbruck]

Hrabia Karl von Konigsmarck (1839-1910) pierwszy landart tucholski / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 32, s. 14

Ks. Dr Josepk Rink (1878-1945) historyk i badacz kultury ludowej Kosznajdrów / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 50, s. 12

Nazwy miejscowe Bladowa i Kiełpina / Adam Bloch tygodnik Tucholski. - 2001, nr 50, s. 10

Nazwy miejscowe Tucholi i okolic / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 47, s. 10 [dane z 1888]

Piszczek - najdawniejsze karty historii / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 48, s. 6

Poseł Karol Daczko (1860-1928) Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 40, s. 8

Powstało przed 100 laty Towarzystwo Ludowe w Tucholi / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 6, s. 7

Powstanie powiatu tucholskiego w 1875 / J.S. // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 48, s. 8

125 lat banku Spółdzielczego (Ludowego) // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 23, s. 1,4,5

125 rocznica utworzenia pow. Tucholskiego / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 12, s. 8

Strajk szkolny na Ziemi Tucholskiej w l. 1906-1907 / Maria Ollick // Tucholanin. - 1986, nr 17, s.7

Tucholski przełom XIX i XX w. / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 52, s.9

U progu niepodległości / W. Kozłowski // Tucholanin. - 1988, nr 23, s. 1 i 2

Walka w obronie polskości w okresie zaboru pruskiego w powiecie tucholskim / Wacław Kozłowski // I Sejmik Historyczny o Tucholi. - 1986, s. 21

W walce z kołtunem / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 27, s. 6 [ok. 1789- II poł. XIX w]

Z życia Tucholi w l. 1830-1850 / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 30, s. 8, nr 31, s.8

Okres I wojna światowa

Działalność niemiecka w powiecie tucholskim w latach 1918/19919 / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1998, nr 23, s. 5

Tuchola, w okresie I wojny światowej / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1983, nr 6, s. 2

Tuchola „polskim Katyniem? / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 46, s. 13

Tucholski obóz jeniecki / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 25, s. 4

Obóz nr 7 / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 41, s.8-9

Pieniądz zastępczy Tucholi / 9Z.W) / Tygodnik Tucholski. -2000, nr 49, s.10

Pobyt jeńców rosyjskich w obozie w Tucholi w l. 1914-1922 / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 27, s. 7

Ukraiński epizod w historii Tucholi / E.Wiszka // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 26, s. 5

Życie Tucholi w latach I wojny światowej // Tygodnik Tucholski. - 199, nr 28,29,30,31,32,33,34, s. 12 [34, s. 16]

Okres międzywojenny

Burmistrzowie Tuchola [K.Rzentokowski, J. Gierszewski, ST. Saganowski] / M.Ollick, J.Szwankowski // Tucholanin/ 1988, nr 23

Obchody 65 rocznicy chrztu „Daru Pomorza" na ziemi tucholskiej / B.Tajl, Fr. Wagner // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 30, s. 1,6,7

Ostatnia rewia kawalerii / M. Kozłowski // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 32, s. 7

O ulicy Dmowskiego i polityce / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2002, RM 2, s. 11

Pierwsze pojazdy mechaniczne w Borach / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 4, s. 11

Stosunki społeczno-polityczne w powiecie tucholskim przed wybuchem II wojny światowej / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1989, nr 25, s.2, nr 26, s.2, - 1990, nr 27,s. 6

Swój koniec miała w Tucholi [tucholski obóz jeniecki] / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 9, s. 11

65 lat Daru Pomorza / Franciszek Wagner // Tygodnik Tucholski . - 1995, nr 29, s. 11

Tuchola - 1920 / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 4, s. 3

Życie gospodarcze Tucholi w l. 1920-1939 / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1987, nr 18, s. 2 i 4

Żywa pamięć o Halerze / .Paluśkiewicz. K.Mróz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 50, s.9

Okres II wojna Światowa

Egzekucja za pożar stodoły / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 249, s. 15

Marsz do łagrów /Fr. Wagner // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 7, s. 11

Niemcy odeszli nocą... / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 6, s.8

Ofiary Holocaustu / Adam Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 41, s. 11

55 rocznica krwawej zbrodni w Rudzkim Moście / W.Wlekliński // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 42, s. 1,5,8

Polityka germanizacyjna okupanta w powiecie tucholskim / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1985, nr 12, s. 6, nr 13, s. 6

Proces tucholski w Mannheim (Tuchel-Prozess) w \świetle prasy polskiej i zachodnioniemieckiej / Franciszek Wierzba //

Tucholanin. - 1989 nr 24, s. 7, nr 25, s. 7, nr 27 - 1990, s. 7

Powrót „Łupaszki" / Hanna Sowińska / Gazeta Pomorska. - 2002, nr 9, s. 22 [patrz też „Śladem publikacji" nr 15, 16]

Protokół nr 5 / A.Urbanowski // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 45, s.8

Rakiety „V" ponad borami / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 20, s. 9

Tajna drukarnia / G.Marchowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 6, s. 8

Tucholska „Rota" / Wacław Kozłowski // Wieści Borowiackie. - 1993, nr 6, s. 9, nr 7, s. 9

Wierzyliśmy, że z Niemcami wojny nie będzie / Helena Grabkowska // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 34, s.4, nr 35, s. 4, nr 36, s.4, 5

Wyzwolenie Tucholi / K.Sobek // Tucholanin. - 1982, nr 1, s. 2

Zanim przyszła wolność / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1985, nr 11, s. 1 i 2

Z celi śmierci / H.Kida // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 38, s. 5

Zygmunt Szyndzielorz PS. „Łupaszko" / Bartosz Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 43, s. 10
Polska Ludowa

Była sobie tablica; co wydarzyło się w Śliwicach 15 października 1946 / Adam Blach // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 30, . 8

Tragedia z 1951 roku [Śliwice] / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski . - 1999, nr 31, s. 6

Rzeczpospolita Polska po 1990

Rok 2001 w pigułce / Paweł Cieślewicz // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 2, s. 6 [podsumowania innych lat w pierwszych numerach TT]

Historia poszczególnych okręgów i miejscowości

Gmina Cekcyn

Bieszewo wieś na pograniczu / B.Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 14, s. 11

Gmina Cekcyn - wyszperane z archiwum / Kazimierz Wajda // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 23, s. 11

Historia figury św. Roch w Zdrojach / M. Lesiński // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 9, s. 9

Historia  kościoła i parafii w Zdrojach / M.Lesińska // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 18, s.6

Kartka z przeszłości Zdrojów / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 31, s. 9

Początki wsi Mikołajskie / Jerzy Szwankowi // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 34, s. 8

Szklana Huta / M. Lesińska // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 13, s. 8

Wspólne dzieje Bysławia i Cekcyna / W. Ziółkowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 23, s. 11

Z dziejów przemysłu szklarskiego w Iwcu / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 42, s. 10

Gmina Gostycyn

Burchat, co prawdy strzegł / A. Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 5, s. 8

Dwa epizody bitwy w Borach Tucholskich / M. Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 35, s. 4-5 [Pruszcz-Bagienica]

Dzieje wspólnoty ewangelickiej w Bagienicy / M. Sass // Tygodnik Tucholski . - 1994, nr 37, s. 7

Gorczyńscy w W.Kloni / M.Sass // Tygodnik Tucholski . - 2000, nr 37, s. 14

Grzymułtowscy - właściciele Wielkiej Kloni / M. Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 34, s. 11 [ok.1536]

Jan Górski herbu Bożawola / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 35, s. 10

Jan Werda - dziedzic W.Kloni / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 22, s. 12

Jeszcze o przeszłości Wielkiej Kloni / J. Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 9, s. 4

Legendy napoleońskie z Pruszcza / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 35, s. 4 i 5

Łachowska czy homerska droga / M.Sass /1999. - n4 33, s. 12 [Pruszcz]

Nazwy miejscowe Gostycyna i Lubiewa / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 1, s. 10

Ostatni dziedzic W.Kloni / Jerzy Szwankowski // TygodnikTucholski. - 1998, nr 24, s. 14

Ostatni dzierżawca Łyskowa / M.Sass // Tygodnik Tucholski . - 2000, nr 50, s. 1 [Rudolf Boch]

Pruszcz - 6 kwietnia 1921 / M. Sass // Tygodnik Tucholski . - 1996, nr 42, s. 6

Przyrowa - 631 lat istnienia / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 30, s.9

Raczyńscy na Kamienicy / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 7, s. 9 [Pruszcz i Bagienica]

625 „urodziny" Łyskowa / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 18, s. 7

Śladami Wyczółkowskiego po kamienieckim lesie / M.Sass / Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 30, s. 14

U początków Małej Kloni / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 47, s. 12

W kręgu przeszłości - Wielka Klonia / M.Sass // Tygodnik Tucholski . - 1993, nr 4, s. 2

Wielki Mędromierz - zarys dziejów wsi do końca wieku XIX / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 49, s. 6,7

Wieś czy kolonia / B.Tajl // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 3, s. 1,6 [Piła]

Witosławscy na Pruszczu / M. Sass // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 33, s. 10

Wizyta biskupa chełmińskiego / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 18, s. 14 [Parafia Pruszcz]

Właściciele Wielkiej Kloni / M. Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 9, s. 11

Właściciele Przyrowy na przestrzeni XVI - XVIII w/ M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 39, s. 12

Wspólnoty religijne gm. Gostycyn w II poł. XIX w. // Tygodnik Tucholski. - 1994 / M. Sass, nr 39, s. 1 i 6

Gmina Kęsowo

Józef Prusak herbu Leliwa / M.Sass // Tygodnik Tucholski . - 2000, nr 20, s. 11

Kęsowscy / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 20, s. 8

Pamiętowscy / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 17, s. 12

Spór od dziesięcinę cystersów z Byszewa z mieszkańcami Bralewnicy / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 39, s. 12

U początków Wieszczyc / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 3, s. 10

Zarys dziejów Jeleńcza do schyłku XIX / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 8, s. 5

Gmina Lubiewo

Dzieje dzwonów kościelnych w Lubiewie / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 34

Kapłan i historyk rodem z Lubiewa / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 29, s. 9 [Ks. Zygmunt Iwicki]

Nazwy miejscowe Gostycyna i Lubiewa / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski . - 2002, nr 1, s. 10

O polskim ruchu narodowym w Bysławiu / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 18, s. 10

Początki Towarzystwa Ludowego w Bysławiu / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 16, s. 11

Rodzinny klan Kobierowskich  Bysławiu / J.Wize // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 46, s. 8

Stosunki wyznaniowe i narodowościowe w l. 1867-1941 / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 43, s. 5                  [Bysław i Bysławek]

Stulatka w Bysławku / M.Szumińska // Gazeta Tucholska. - 2000, nr 27, s. 5

Wspólne dzieje Bysławia i Cekcyna / W.Ziólkowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 23, s. 11

Z dziejów Lubiewa / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1987, nr 20, s. 7,8

Z najstarszej przeszłości Lubiewa / Jerzy Szwankowski // Wieści Borowiackie. - 1991, nr 5, s. 9, nr 6, s. 11

Z najstarszych dziejów Wielonka / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 12, s. 10

Zofia Żalińska / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 10, s. 10 [Bysławek]

Z przeszłości Zamrzenicy / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 49, s. 6

Żalińscy z Bysławka / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 13, s. 8

Gmina Śliwice

Brzeźno - wieś z wojenną skazą / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 22, s. 11

Była sobie tablica; co wydarzyło się 15 X 1946 w Śliwicach / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 30, s. 8

Cmentarz parafialny w Śliwicach / M.Wdowicki // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 44, s. 11

Nazwy miejscowe Śliwic i okolic / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 45, s. 11

Pożar w Rosochate / M.Sass // Tygodnik Tucholski . - 2001, nr 18, s. 10

Proboszcza Śliwickego opinia o cholerze / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 24, s. 10

Rocznice ks. Dra Stanisława Sychowskiego / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 30, s. 11

Śliwice w czasach krzyżackich / A.Węsierski // Wieści Borowiackie. - 1991, nr 2, s.9

Śliwickie dzwony / K.Majer // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 35, s.

Śliwiczki - siostrzana wieś Śliwic / Adam Bloch// Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 47, s. 11

Wieś Trzebnicy / M.Lesińska // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 11, s. 8

Wspomnienie o Śliwickich tartakach / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 17, s. 11


 

V. ETNOGRAFIA

Duch puszczy, czyli borowiacki charakter / Kazimierz Ostrowski // Tucholanin. - 1983, nr 7, s. 4

Ci wspaniali „Borowiacy" / Wiesława Sojka // Tucholanin. - 1987, nr 18, s. 7

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Borowiacy założony 1963

Czy istnieje borowiacka świadomość / K.Sobek. // Tucholanin. - 1984, nr 8, s. 16

Jak to w Śliwicach... Diabły grasowały / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 31, s. 13

Legenda z okolic Śliwic

Jeszcze o Borowiackiej Świadomości / Władysław Grochowski // Tucholanin. - 1986, nr 15, s. 3

Obrzędy doroczne / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1990, nr 26, s. 3

Obrzędy ludności Borowiackiej

Orzechy z marchwi / Kazimierz Ostrowski // Tucholanin. - 1986, nr 17, s. 4

Zwyczaje Bożonarodzeniowe i Nowo Roczne

Rycerz Cekca / Kazimierz Wajda // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 25, s. 8

Legenda sześciu okolic Cekcyna

Skarb napoleoński pod „Krzywą lipą" / Bartosz Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 44, s. 10

Skrzyżowanie sześciu dróg i siedmiu diabłów / Włodzimierz Dębicki // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 24, s. 10

Legenda z okolic Bysławia

Święta Bożego Narodzenia nie tylko u Borowiaków / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 51, s. 7

Tucholskie drogi „upiora z Przysieka" / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 43, s. 10

W kręgu podań ludowych z okolic Cekcyna / Sz.W // Wieści Borowiackie. - 1991, nr 10, s. 5

Wśród szczęścia bywają nieszczęścia / WD // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 12, s. 11

Legenda dot. Jeziora Bysławskiego


 

VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

Zagadnienia ogólne

Podstawowe cele i kierunki społeczno-gospodarcze gminy Tuchola w l.1995-1998 i zamiast programu // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 11, s. 1 i 4

Z dziejów gospodarczych Borów Tucholskich / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 23, s. 8

Życie gospodarcze Tucholi w l. 1920-1939 / Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1987, nr 18, s. 2 i 4

Hydrotor S.A.

Co nowego w hydroforze / Wacław Kropiński // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 1, s.8

Dekada „Hydrotoru" / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 6 i 7

Pierwszy w Tucholi, trzeci w województwie certyfikat ISO9001 dla „Hydrotoru" / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 28, s. 3

50 lat działalności przedsiębiorstwa / B.Tajl // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 31, s. 7

Gospodarka Komunalna

Oczyszczalnia ruszyła i kicz odżyła/ Wiesław Wlekliński // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 22, s. 1,4,5

Śmieciowy bałagan / Adam P. // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 26

PSS „Społem"

Historii ciąg dalszy / Leonard Chylewski ; 55 lecie PSS „Społem". - Il. // Tygodnik Tucholski, nr 27, s. 16

50 lat PSS w Tucholi / B. Tajl // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 31, s. 1,3

55 lecie PSS „Społem" / Leonard Chylewski. - Il. // Tygodnik Tucholski. - nr 10, s. 8

Wierni zasadom / Leonard Chylewski ; 55 lecie PSS „Społem". - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 17, s. 9


    
VII. ŻYCIE SPOŁECZNO - POLITYCZNE

12 lat później... / W.Kalisz, Z.Anczykowski, M.Normund ; rozm A.Potera// Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 30, s. 1 i 5

Harcerstwo sprzed lat / H.Grabkowska // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 5, s. 3

Nie mogę pracować bo jestem na kuroniówce / Kamila Mróz // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 5, s. 5

15 lat ZSzZ „Solidarność" w Tucholi / W.Wlekliński // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 36, s. 4,5


    

VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO - ADMINISTRACYJNE

Pomorsko-Kujawski mezalians dziejowy / A.Paluśkiewicz // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 52, s. 9

Pożarnictwo

Gaszą pożary już 110 lat / J.Wize // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 37, s. 9 [Kęsowo]

Historia OSP w Tucholi / J.Wize // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 44, s. 8

80 lat Straży Pożarnej w Legbądzie / K.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 25, s. 2

OSP Gminy Kęsowo / J.Wizze // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 24, s. 6

Straż Pożarna w Kęsowie / J.Wizze // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 7, s. 7

Straż Pożarna w Zdrojach / Włodzimierz Marasz // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 13, s. 1

120 lat zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej na ziemi tucholskiej / J.Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 17, s. 10

120 lecie OSP w Gostycynie / B.Tajl// Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 20, s. 1,4

65 lecie Straży Pożarnej w Iwcu / Włodzimierz Marasz // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 23, s. 1

To już 20 lat JR-P JAP Tucholi / J.Wizze // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 3, s.7


    

IX. WOJSKO, OBRONA CYWILNA

Bóg Honor Ojczyzna / Jarosław  Słoma ; rozm. B.Urbański // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 28, s. 1,6,7

ZS „Strzelec"  - OSW / A.Leszczyński // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 50, s. 7


    

X. OCHRONA ZDROWIA

Dom / Barbara Gabryś // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 14, s. 1,2 [Dom samotnej matki w Bysławiu]

Historia szpitala w Tucholi / R.Stępowski // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 21, s. 7

... i tak zostałam chirurgiem / U.Kranzt // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 20, s. 1 i 3

U progu tysiąclecia - Historia szpitala w Tucholi CD. / Robert Stepowisk // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 4, s. 4

W głębokim smutku i żalu / Czesław Jarocki // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 25, s. 11 [Urszula Krantz]

W walce z kołtunem / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 27, s. 6 [ok.1789-XIXw]


    

XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA. SPORT

Zagadnienia ogólne

Alfons Warczak - zasłużony pedagog / Wacław Kozłowski / Tucholanin. - 1989, nr 25, s. 3

Kilka uwag na temat tradycji kształcenia zawodowego / Maria Ollick // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 10, s. 10

Oświata dorosłych w latach międzywojennych / Maria Ollick // Tucholanin. - 1988, nr 23, s. 6,7, 1989 nr 24, s. 6

115 lat szkolnictwa dokształcającego w Tucholi / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 9, s. 10

65 lat tucholskich szkół zawodowych / Tucholanin. - 1985, nr 11, s. 3,4

Tucholanie w Akademii Krakowskiej w XV-XVIII w. / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1985, nr 12, s. 5

W walce o język polski, polską szkołę / Maria Ollick, Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1984, nr 10, s. 6

Z dziejów tucholskiej uczelni nauczycielskiej / Józef Sporny //Tucholanin. - 1982, nr 1, s. 5,6

Z historii tucholskiego kształcenia zawodowego lat międzywojennych / Maria Ollick // Tucholanin. -   1984, nr 8, s. 3

Oświata

Gdzie się uczyć / Hanna Szulwic. - il. // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 28, s. 7 [wykaz szkół w Tucholi]

Quo vadis, gimnazjalisto? / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 2, s. 8,9 [szkoły ponadgimnazjalne w powiecie tucholskim]

Kultura

Towarzystwa kulturalne

Towarzystwo ludowe / Franciszek Janikowski, Urszula Rezmer / Tucholanin. - 1985, nr 16, s. 6,7

Z historii społecznego ruchu kulturalnego / Maria Ollick // Tucholanin. - 1988, nr 21, s. 6,7

Dni Borów Tucholskich

DBT żywe i potrzebne / Józef Sporny // Tucholanin. - 1983, nr 6, s. 1,2

Z historii pierwszego święta Borów Tucholskich / J.Ollick // Wieści Borowiackie. - 1992, nr 7-8, s. 2

Amatorski ruch artystyczny

Borowiak

Borowiak" tucholska orkiestra / Kazimierz Tatarek // Tucholanin. - 1984, nr 9, s. 7

Campanella - Cekcyn

Prawdziwa muzyka jest mową serca / A.A.Filipscy ; rozm. H.Bronke, H.Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 51, s. 5

Capella pro Musica Antiqua

Capella pro Musica Antiqua / B.Tajl // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 24, s. 1,12

Capella pro Musica Antiqua / B.Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 45, s. 11

Kabaret „Zajączek"

Wieczór z „Zajączkiem" / M.Chojnacka // Gazeta Pomorska. - 1999, nr 284, s. 18

Z „zajączkowym" zabarwieniem / M.Chojnacka // Gazeta Pomorska. - 1999, nr 282, s. 20

Orfeusz - chór - Śliwice

Najstarszy chór w Polsce / A. Filipski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 7,, s. 8-9

Orfeusz ma się lepiej / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 51, s. 11

Poprawki z historii / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 7, s. 10

Orkiestra Dęta ZSL i A

Chluba leśników / P.Tojza // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 47, s. 9

Film, Kino

Quo vadis" w Tucholi / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 8, s. 10

Tuchliki

Buon Giorno „Tuchliki", czyli my znowu we Włoszech/ Wiesław Wlekliński // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 50, s. 4,5

Tuchliki w starciu z innymi / Danuta Leszczyńska // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 44, s. 1,2

Tuchliki" w redakcji / W.Łuczak, M. Nurczyńska, rozm. W.Wlekliński //Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 2, s. 1,5

Zaczarowane podwórko, - czyli rzecz o Tuchlikach / R.Gramowska / Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 23, s. 1,2

Sport. Wychowanie fizyczne

Bóg Honor Ojczyzna / Jarosław  Słoma ; rozm. B.Urbański // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 28, s. 1,6,7

Historia Turnieju o Przechodnie „Puchary" Borów Tucholskich 1954-1980 / Leonard Chylewski // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 3, s. 13, nr 4, s. 12, nr 5, s. 12, nr 6, s. 9, nr 7, s. 12, nr 8, s. 10, nr 9, s. 10, nr 11, s. 12

Memoriał J. Jałoszyńskiego / L.Chylewski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 43, s. 9

Mogło być jeszcze lepiej.../ Henryk Sala // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 29, s. 18 /LZS"Cis/Joltex Cekcyn. MAKS. „Tucholanka / Hydrobis" Tuchola. LZS Żywia" Wieszczyce, LZS „Rawy" Raciąż]

50 lat lekkiej atletyki w Tucholi / Edward Kuczkowski / Tygodnik Tucholski. -1996, nr 21, s. 7

50 lat MLKS „Tucholanka" 40 lecie działalności w Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe" / zarząd Klubu // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 15, s. 7

50 lat tucholskiego sportu - MAKS. „Tucholanka" / .Chylewski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 16, s. 6

Strzelnica im. J.Wendy / W.Wlekliński // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 29, s. 6

W nowy wiek z nowym prezesem / A. Kniter // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 47, s. 23

ZS „Strzelec"  - OSW / A.Leszczyński // Tygodnik Tucholski. - 1993, nr 50, s. 7


    

XII. JĘZYKOZNAWSTWO

W walce o język polski, polską szkołę / Maria Ollick, Wacław Kozłowski // Tucholanin. - 1984, nr 10, s. 6


    

XIII.  SZTUKA

Malować, czyli żyć drugi raz / Zenon Korytowski ; rozm. T.T. // Tygodnik Tucholski. - 1992, nr 28, s. 1,4,5

Wspomnienie o Z.Foledze / Fr. Wegner // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 19, s. 10


    

XIV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE

Zagadnienia ogólne

Historyczny notatnik proboszcza tucholskiego / J. Lichosyt // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 7, s.8, 10

Historia parafii tucholskiej / J. Lichosyt // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 28, 30, 31,32, 33,34, 36,37, 38,39,40 41,43,45, 46,49,  1995, nr 6, 7, 8, 9, 1o, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22

I Czech bywał księdzem w Tucholi / A.Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 3, s. 10 [ks. Fr. Kopola 1849-1878 proboszcz w Tucholi]

Poświęcenie pomnika w Koślince w 1928 / J.Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 16, s. 5

Powróci święta Rozalia / B. Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 60, s. 13

Św. Jakub Większy - pasterz krzyżowców i pielgrzymów / Dariusz Piasek // Tygodnik tucholski. - 1995, s. 8

W 200 rocznicę utworzenia ewangelickiej gminy kościelnej w Tucholi / J. Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 19

Herold Wiesław

Marzyciel z Rudzkiego Mostu / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 191, s. 20

Serce dla „Mazowsza" / Wiesław herold ; rozm. Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska. - 2001, nr 204, s. 13

Krefft Konstantyn Franciszek

Sługa Boży ks. Konstantyn Franciszek Krefft / Jan Lichosyt // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 27, s. 8 i 9

Kujot Stanisław

Obchody 150 rocznicy urodzin ks. Stanisława Kujota w Kiełpinie / Wuef // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 46, s. 9 i 11

W 80 rocznicę Śmierci ks. St.Kujota (1845-1914) Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 48, s. 9

Taliński Andrzej

Tucholski Maradona / Barbara Zybajło // Gazeta Pomorska . - 2001,nr 109, s. 17

Wrycza Józef

Ks. Ppłk. Józef Wrycza / H.Kulpiński // Wieści Borowiackie. - 1990, nr 3, s. 7

Ks. Ppłk Józef Wrycza / J.Ollick // Wieści Borowiackie. - 1991, nr 12, s. 5

Siedemdziesiąta rocznica ks. Ppłk Józefa Wryczy / Fr. Wegner // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 5, s. 1,5, nr 7, s. 8, nr 6, s. 6

Wspomnienie o legendzie / ks.MT,HG // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 9, s. 5

Kościół pw. Bożego Ciała

50 rocznica konsekracji - 6.10.1996 / J. Lichosyt // Tygodnik tucholski. - 1996, nr 41, s. 6

Zestaw kapłanów - współprac. - wikariuszy w 50 lecie Konsekracji... / MT // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 39, nr 8

Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła

Losy kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Tucholi / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 8, s. 5 [kościół na rynku rozebrany przez hitlerowców]

Nowa parafia // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 27, s. 8

Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła

Gdy się czegoś bardzo pragnie... / J.Pałbicki // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 15, s. 7

Losy kościoła pw. Jakuba Apostoła / Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 40, s. 6

Odbudowa po 102 latach / Kamila Szablewska // Tygodnik Tucholski. -2001, nr 43, s. 11 [kapliczka św., Rozalii]

Powstanie Pomnik św. Jakuba / Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 22, s. 3

Zgromadzenie sióstr Elżbietanek

100 lat to dużo czy mało / Jan Pałbicki // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 32, s. 1

Szare siostry miłosierdzia / Hanna Szulwic // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 37, s. 1,6,7

Kościoły w gminie Tuchola

Od zniszczeń do świetności / Franciszek Wegner / Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 3, s. 9 [Raciąż]

Historia dzwonów w Raciążu / Franciszek Wegner // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 21, s. 3

Ratowanie zabytkowego kościoła w Dąbrówce / Fr. Wegner // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 41, s. 12,13

Kościoły w gminie Cekcyn

Dzieje kościoła i parafii w Iwcu /B.Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 52, s. 10

Historia figury św. Rocha w Zdrojach / M.Lesińska // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 9, s. 9

Historia kościoła i parafii w Zdrojach / M.Leśińska // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 18, s. 6

Ksiądz Cyryl Karczyński / .Puchowski // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 48, s. 10

Z dziejów parafii Cekcyn 1850-1939 / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 5, s. 6

Kościoły w gminie Lubiewo

Dzieje dzwonów kościelnych w Lubiewie / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 34

Kapłan i historyk rodem z Lubiewa / Marek Sass. - Il. // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 29, s. 5 [Zygmunt Iwicki ur. 1930]

Kazania bysławskiego proboszcz / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 33, s. 4

Konsekracja kościoła bysławskiego / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 48, s. 9

Ks. Marceli Czarnowski - proboszcz lubiewski / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 40, s. 8

Obce rzeczy widzieć... / B.Fryca // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 7, s. 3 [Bysławek]

O tradycji na światło dla lubiewskiej świątyni / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 33, s. 9

Początki klasztoru / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 5,s.6 [Bysławek]

Wspólnoty ewangelickie w Lubiewie / M.Sass // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 12, s. 8

Z dziejów parafii Lubiewo 1788-1894 / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 5, s. 10

Zofia Żalińska / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 10, s. 10 [Bysławek]

Kościoły w gminie Gostycyn

Dzieje arcybiskupstwa różańcowego w parafii Pruszcz / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 43, s. 10

Dzieje Parafii Gostycyn (1374-1939) / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1999, nr 44, s. 10, nr 45, s. 10

Dzieje parafii Pruszcz. 1874-1939 / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 14, s. 8

Dzieje wspólnoty ewangelickiej w Bagienicy / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 37

Historia dzwonów kościelnych z Pruszcz / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1998, nr 9, s. 7

Katolickie bractwa / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 47, s. 10 [Pruszcz]

Przyczynki do dziejów parafii w Gostycynie // Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1995, nr 4, s. 9

Przyjazd księdza Żyły do Pruszcza / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2002, nr 2, s. 11

Siostry zakonne w Kamienicy / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 45, s. 8

Wizyta biskupa chełmińskiego / marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 2001, nr 18, s. 14 [Pruszcz]

Wspomnienie o księdzu W.J.Reymanie / Marek Sass //Tygodnik Tucholski. - 1997, nr 29, s. 12 [Pruszcz]

Wspólnoty religijne gminy Gostycyn w II poł, XIXw / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1994, nr 39, s. 1,6

Z dawnych dziejów parafii Pruszcz / Marek Sass // Tygodnik Tucholski. - 1989, nr 21, s. 8

Kościoły w gminie Śliwice

Listy duszpasterskie ks. Stanisława Sychowskiego / Jerzy Szwankowski // Tygodnik Tucholski. - 1996, nr 52, s. 5

Maksymilian Raszeja (1889-1939) / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - 2000, nr 10, s. 10

Rocznice ks. Dra Stanisława Sychowskiego / Adam Bloch // Tygodnik Tucholski. - il. - 2001, nr 30 s. 11


    

XV. BIBLIOTEKI. ARCHIWA. SPRAWY KSIĄŻKI I CZYTELNICTWO

Jednodniówki z lat międzywojennych / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1985, nr 11, s. 8

Młynarz gospodarczy / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1984, nr 8, s. 5

Orędownik" na powiat tucholski / Jerzy Szwankowski // Tucholanin. - 1983, nr 6, s. 3

Oświata i kultura w Tucholi  powiecie w okresie 20-lecia międzywojennego / Maria Ollick // I Sejmik Historyczny o Tucholi. - 1986, s. 36

Początki działalności czytelni i bibliotek ludowych w pow. Tucholskim / Maria Ollick // Tucholanin. - 1987, nr 20, s. 5 i 6

Polska prasa pomorska jako oręż w walce z germanizacją / Maria Ollick // Tucholanin. - 1988, nr 21, s. 3

Walka o polska książkę / A.Bloch // tygodnik tucholski. - 2001, nr 5, s. 11 [Śliwice II poł. XIX w]

Wydawnictwa w okresie międzywojennym / Wacław Kozłowski / Tucholanin, - 1983, nr 7, s. 4