dsc0458718 grudnia 2009

 

Organizatorami konkursu Gwiazdor kontra Mikołaj były Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi oraz Gminne Biblioteki Publiczne w Cekcynie, Gostycynie, Kęsowie, Lubiewie i Śliwicach. Pierwszy człon tytułu odnosi się do postaci przynoszącej prezenty w wieczór wigilijny m.in. na terenie Borów Tucholskich. Nazwa wywodzi się z dawnych grup kolędników noszących gwiazdę. Zazwyczaj ubrany w baranicę i futrzaną czapę, z twarzą ukrytą pod maską lub umazaną sadzą.

Tematyka konkursu to wizerunek Świętego Mikołaja czy Gwiazdora w formie przestrzennej. Inspiracje zalecono zaczerpnąć z literatury (np. Wesołe święta z Kubusiem Puchatkiem, Kiedy Święty Mikołaj spadł z nieba Cornelia Funke, Święty Mikołaj zna się na świętach Marla Frazee, Wiedźmikołaj Terry Pratchett.

Do udziału w konkursie w całym powiecie zgłoszono 225 prac, w tym:

GBP w Cekcynie - 33

GBP w Gostycynie - 36

GBP w Kęsowie - 72

GBP w Lubiewie - 17

GBP Śliwicach  - 30

MBP w Tucholi - 37

konkurs rozstrzygnięto w poszczególnych bibliotekach indywidualnie.


W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi komisja w składzie:

1. Marian Thiede - art. plastyk - przewodniczący jury

2. Renata Serbinowska - prac. MBP- członek

3. Ewa Pilich - prac. MBP- członek

4. Anna Kozłowska - prac. MBP sekretarz konkursu

po dokładnym zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz wszystkimi pracami postanowiła, ze względu na liczbę zgłoszonych prac zmienić kategorie wiekowe:

- rozdzielić kategorię:  dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych O - III klasy. W ten sposób powstały 2 kategorie:

Dzieci przedszkolne

Uczniowie szkół podstawowych I - III klasy

- połączyć kategorię uczniowie szkół podstawowych klas IV - VI  i gimnazjalnych

wydzielić odrębną kategorię: 

uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.


Komisja kierując się kryteriami : ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), oryginalny pomysł, samodzielność - wydała następujący werdykt:

W kategorii wiekowej: dzieci przedszkolne przyznano

Nagrody

Julia Giersz - SP Kiełpin

Tomasz Jeneralski - Przedszkole nr 2

Wyróżnienia:

Mateusz Stępień - SP Kiełpin

Julia Tuschik - Przedszkole nr 2

Patrycja Chwastyniak - SP Kiełpin

Mateusz Biegański - Przedszkole nr 2

Dominika Skaja - Przedszkole nr 2

Edyta Marks - Przedszkole nr 2

Julia Kłosowska - Przedszkole nr 2

W kategorii wiekowej: uczniowie szkół podstawowych klas I - III przyznano

Nagrody        

Amelia Kaczmarek - SP Legbąd

Szymon Klinger  - SP nr 3

Wyróżnienia:

Adianna Kosidowska - SP Legbąd

Marcin Narloch - SP Legbąd

Dawid Adrych            - SP Kiełpin

Kaja Kulczyk - SP nr 3

Artur Szczupak           - SP nr 3

Ola Mieczkowska - SP nr 3

W kategorii wiekowej: uczniowie szkól podstawowych klas IV - VI
i gimnazjalnych
przyznano

Nagrody        

Mateusz Bartosik - SP nr 1

Adrianna Głowacka - SP nr 5

Weronika Szweda -SP nr 5

Karolina Berendt - SP Kiełpin

Wyróżnienia

Michał Bartosik -  Gimnazjum nr  1

Sandra Urbańska  - Dom Dziecka

Anika Jabłońska - Gimnazjum nr  1

Adrianna Matuszewska - Gimnazjum nr  1

Kategoria Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Nagrody

Dawid Stoltman

Paweł Zwoliński

Jolanta Sworowska

Wyróżnienia

Damian Fryca

Adrian Śpica

Daniel Ozdoba


Komisja i organizatorzy dziękują wszystkim za wykonanie Mikołajów u nas zwanych też Gwiazdorami i zgłoszenie prac tych do konkursu.

Wystawa czynna będzie do 8.I.2010 r.  po tym terminie prosimy prace odbierać.
dsc04559dsc04567dsc04584


dsc04588dsc04596