dsc0436616 listopada 2009

 

Spotkanie poświęcone pamięci Wacława Kozłowskiego było hołdem dla dorobku autora ośmiu książek i wielu artykułów o Ziemi Tucholskiej, stało się także okazją do przybliżenia sylwetki historyka, regionalisty.

 

Pierwszym punktem programu była prezentacja multimedialna Grażyny Zielińskiej-Woźnej Wacław Kozłowski - nauczyciel, historyk, społecznik, następnie wykład wygłosił prof. dr. hab. Włodzimierz Jastrzębski z UKW
w Bydgoszczy Wacław Kozłowski (1926-2006) - niestrudzony badacz dziejów regionu tucholskiego.


Głos zabrali również: Renata Gramowska - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tucholi, Ryszard Kufel, Elżbieta Franc, którzy wspominali Wacława Kozłowskiego  jako przełożonego, nauczyciela, kolegę i przyjaciela  oraz ojca. Przedstawili historyka niezwykle ciepło jako osobę przyjazną, uczciwą i pracowitą.


Spotkaniu towarzyszyła wystawa  dokumentów, fotografii, książek i osobistych pamiątek ph. Wacław Kozłowski historyk Ziemi Tucholskiej.


Materiały do prezentacji multimedialnej i wystawy pochodziły ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej, kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi oraz rodziny.
dsc04354dsc04349dsc04359dsc04372dsc04373dsc04378