W środę, 14 czerwca 2023 r. w naszej bibliotece zorganizowaliśmy dwa spotkania historyczne z okazji 100 rocznicy likwidacji obozu dla jeńców i internowanych w Tucholi.

Na pierwsze z nich zaprosiliśmy młodzież z tucholskich szkół: uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych z panem dyrektorem Ireneuszem Wesołowskim i panem wicedyrektorem Krzysztofem Nogą oraz uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z panem dyrektorem Waldemarem Ptakiem. Lekcję poprowadził doktor Paweł Redlarski, a spotkaniu towarzyszyła wystawa pocztówek i pamiątek związanych z obozem ze zbiorów pana Zenona Wędzickiego.

Drugie, popołudniowe spotkanie, zgromadziło sympatyków historii regionalnej. Goście wysłuchali wykładu autorstwa doktora Pawła Redlarskiego, który wygłosiła pani Alina Okonek. Spotkanie zilustrował pan Zenon Wędzicki, który w niezwykle ciekawy sposób opowiedział o kolekcji swoich unikatowych eksponatów. Zgromadzona publiczność chętnie zadawała pytania, a wykład oraz wystawa cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wystawę można oglądać do połowy lipca.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15