W bieżącym roku nasza Biblioteka po raz dziesiąty zorganizowała „Narodowe Czytanie”, które zostało zainicjowane w 2012 r. przez ówczesnego Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego i jest kontynuowane do dziś.

Czytaliśmy już dwa razy na tucholskim rynku, dwa razy czytaliśmy nad Głęboczkiem i 5 razy czytaliśmy w Bibliotece, a w tym roku na zaproszenie p. Tadeusza Kowalskiego – Burmistrza Tucholi czytaliśmy w murach Urzędu Miejskiego.

Podsumowując naszą 10-letnią działalność na rzecz organizacji Narodowego Czytania postanowiliśmy przyznać tytuł Mistrza Narodowego Czytania tym, którzy nie opuścili ani jednej edycji. Okazało się, iż zdobywców tego tytułu jest dwóch: p. Tadeusz Kowalski i p. Paweł Cieślewicz. Brawo!

Wyróżniliśmy również osoby, które tylko raz nie wzięły udziału w Narodowym Czytaniu, przyznając im tytuł Wicemistrza Narodowego Czytania.  Okazało się, iż zdobywców tego tytułu jest sześciu:

  1. Halina Janowska-Giłka,
  2. Urszula Piotrowska,
  3. Justyna Drewek,
  4. Antoni Sienkiewicz,
  5. Krzysztof Bodziński,
  6. Paweł Redlarski.

Zdobywcom obu tytułów serdecznie gratulujemy! Dzięki bezinteresownemu wsparciu finansowemu p. Tomasza Stybaniewicza – Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi - mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników książką „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Patronatem medialnym naszą imprezę objęły: „Tygodnik Tucholski”, portal internetowy tucholanin.pl oraz TOKIS-PRESS, a ich redaktorzy naczelni wzięli w niej aktywny udział.

Już tradycyjnie – głos zabrał p. Antoni Sienkiewicz, który od wielu lat przyjeżdża do nas z Poznania, a od 3 lat również z córką i wnuczką, by wziąć udział w naszym Narodowym Czytaniu.

Głos zabrał również p. Tadeusz Kowalski – Burmistrz Tucholi, który od lat nas wspiera i aktywnie uczestniczy w organizowanym przez naszą Bibliotekę Narodowym Czytaniu. Pogratulował jubileuszu tak cennej inicjatywie, która promuje polską kulturę i literaturę oraz popularyzuje czytelnictwo.

Nasze Narodowe Czytanie rozpoczął i zakończył występ Dariusza Krygowskiego, w wykonaniu którego usłyszeliśmy piosenki do słów Adama Mickiewicza.

Reżyserem całego przedsięwzięcia – jak co roku – była dyrektor Biblioteki – Hanna Szramka, która 46 osobom przydzieliła strofy „Ballad i romansów”. Wszyscy uczestnicy znakomicie interpretowali „swoje” teksty i świetnie się bawili. Wszystkim dziękujemy za fantastyczne zaangażowanie i zapraszamy za rok!

 1  2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29