dsc0358227 maja 2009

Spotkanie Szlakiem Karasiewicza poświęcone głównie patronowi szkoły, ale również podsumowujące dotychczasową współpracę biblioteki i Gimnazjum nr 1 (współorganizacja).
Uczniowie szkoły przygotowani przez nauczycieli:Bożenę Mahlik, Marię Jeziorską, Marię Łukaszewicz przedstawili program artystyczny według scenariusza Urszuli Rezmer złozony z własnych wierszy i piosenek inspirowanych zyciem i działalnością Karasiewicza oraz wrażeniami z pieszych wędrówek szlakiem turystycznym noszącym jego imię. Przedstawili zasługi patrona szkoły, wybitnego działacza społecznego, narodowego Ziemi Borowiackiej, czytali fragmenty z jego publikacji Bory Tucholskie. Towarzyszył im zespół Kantana pod  kierunkiem Izabelii Tunowskiej.

Spotkanie stało się okazją do podsumowania przeprowadzonych przez bibliotekę szkolną konkursów wiedzy o patronie, plastycznych, edytorskich, poezji: Dr Karasiewicz w strofach gimnazjalistów, Moja książka o patronie szkoły, Moja wędrówka szlakiem dra K. Karasiewicza.

Pokazano dwie prezentacje multimedialne:
1) Karasiewicz i walory przyrodnicze szlaku jego imienia - Hanna Kłosowska
2) Współpraca szkolnej biblioteki oraz nauczycieli Gimnazjum nr 1 i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Ewa Pilich, Grażyna Zielińska-Woźna

Spotkaniu towarzyszyłu wystawy:
1) Malarstwa, inspirowana poezja uczniów na temat Karasiewicza i szlaku jego imienia - Elżbieta Pieczka
2) Kazimierz Karasiewicz - życie i twórczość - Magdalena Nełka, Grażyna Zielińska-Woźna
dsc03565dsc03568dsc03572
dsc03598dsc03601dsc03620dsc03634