Nasza biblioteka zakończyła projekt pn. „Z gryzdałkami po borowiackich fyrtlach”, na realizację którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 500 zł z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach projektu została wydana kolorowanka z 16 obrazkami przedstawiającymi najważniejsze wydarzenia, postaci i miejsca związane z Borami Tucholskimi. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Wojciech Kociński, autorem obrazków jest Kacper Giłka. Przy każdym z obrazków znajduje się krótki opis prezentowanego wydarzenia, postaci czy miejsca. Dzięki temu również rodzice i wychowawcy mogą opowiedzieć dzieciom przedstawioną historię. Opisy przygotował dr Paweł Redlarski oraz Joanna Bucholz. Kolorowankę na zlecenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego wydała Agencja Reklamowa MALTEXT.

osoby zaangazowane w powstanie kolorowanki

W czerwcu po zmniejszeniu ograniczeń związanych z pandemią w przedszkolach i szkołach z gmin Cekcyn, Gostycyn i Tuchola odbyły się regionalne spotkania z historią, kulturą i przyrodą Borów Tucholskich. Spotkania prowadziła Maria Ollick przy wsparciu Pawła Redlarskiego oraz Wojciecha Kocińskiego. Uczestnicy spotkań usłyszeli historie związane z zamieszczonymi w kolorowance osobami i wydarzeniami. Na zakończenie każdego ze spotkań, po serii krótkich, a czasami niełatwych pytań, uczestnikom zostały wręczone egzemplarze kolorowanki wraz z kompletem kredek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19a 20 21 22 23 24 25 26

Kolorowankę w wersji pdf można pobrać tutaj https://mbp.tuchola.pl/index.php/wydawnictwa-mainmenu-18/749-kolorowanka-z-gryzdalkami-po-borowiackich-fyrtlach

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PROW pasek kolor poziom