Tucholskie Stowarzyszenie „Via Natura” oraz Ośrodek „Zielony Wiatr” w Brdzie są organizatorem od 2012 r. ogólnopolskich plenerów malarskich.
W bieżącym roku zaproszono naszą bibliotekę do współorganizacji wystawy, która odbyła się 18 września w Brdzie. Planowo wystawa miała się odbyć w murach biblioteki, ale ze względu na pandemię nie można było jej u nas zorganizować.
W piątkowe popołudnie spotkanie w Brdzie – po powitaniu gości przez panie Halinę Janowską-Giłkę i Hannę Szramkę – rozpoczął Dariusz Krygowski piosenką z tekstem naszego patrona Aleksandra Janty-Połczyńskiego. Następnie wysłuchaliśmy miniwykładu dra Pawła Redlarskiego o Leonie Jancie-Połczyńskim – jako że tegoroczny plener malarski przebiegał pn. „Inspirowani wolnością” i doskonale wpisał się w obchody setnej rocznicy powrotu Kujaw i Pomorza do wolnej Polski.
Z kolei Jan Wołek – wybitny, malarz, poeta, pisarz, pieśniarz i karykaturzysta – komisarz pleneru opowiadał o historii pleneru malarskiego w Brdzie i oprowadzał po wystawie, przedstawiając każdego z artystów i omawiając jego prace. Na zakończenie wieczoru z godzinnym recitalem wystąpił Jacek Wójcicki.

Jan Wołek Halina Janowska Giłka i Hanna Szramka Dariszu Krygowski w trakcie występu Miniwykład dra Pawła Redlarskeigo Występ Jacka Wójcickiego Występ Jacka Wójcickiego a 1 2 3