Borowiackie Towarzystwo Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi 
 REGULAMIN 
 XXII 
     KONKURS FOTOGRAFICZNY

       BORY TUCHOLSKIE 2009
 
NA SZLAKACH
TURYSTYCZNYCH BORÓW TUCHOLSKICH  

 

        1.  Organizatorzy:

·         Borowiackie Towarzystwo Kultury
·         Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi 


       2.   Cele konkursu

·         Upowszechnianie piękna i walorów przyrodniczych, turystycznych
               i kulturowych Borów Tucholskich
·        
Odszukiwanie osobliwych, charakterystycznych miejsc i cennych  
               elementów krajobrazu regionu
·        
Rejestracja i utrwalanie na fotografii krajobrazu  i obiektów
               przyrodniczych
·        
Rozwijanie amatorskiej fotografii artystycznej
·         Promowanie turystyki 

 

        3.   Przedmiot konkursu

               Przedmiotem konkursu jest otaczająca nas przyroda w krajobrazie
               Borów Tucholskich: flora, fauna, pomniki przyrody, architektura,
               siedliska ludzkie oraz działalność człowieka  zagrażająca
               zachowaniu osobliwości krajobrazu.
 

        4.   Uczestnictwo i warunki konkursu

·         Uczestnik winien przesłać zestaw składający się z 3 zdjęć, kolorowe
               lub czarno-białe
·        
Format nie może być mniejszy niż 20 cm x 30 cm
·         Fotografie oceniane będą w trzech kategoriach
dziecięcej (do 13
               lat),
młodzieżowej (14-18 lat), dla dorosłych (powyżej 18 lat). 

 

         5.  Ustalenia organizatorów:

·         Prace konkursowe należy przesłać do  5 września 2009 r.  na adres
               Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 7 B, 89-500 Tuchola 
               z dopiskiem na kopercie „konkurs fotograficzny”
·        
Każda z fotografii na odwrocie powinna zawierać: godło, tytuł
               fotografii, miejsce jej wykonania oraz  wyraźnie zaznaczoną
               kategorię wiekową
·        
W oddzielnej kopercie opatrzonej godłem należy podać imię
               i nazwisko autora, adres zamieszkania, spis prac
·        
Jury powołane zostaje przez organizatorów. Wyniki konkursu
              ogłoszone zostaną podczas otwarcia wystawy pokonkursowej 
          
w dniu 15 września 2009 roku o godz. 16.oo
w holu Miejskiej 
              Biblioteki Publicznej w Tucholi, ul. Pocztowa 7 B
·        
Fotografie nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność 
               organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego
               wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach ekspozycji 
           w nieograniczonym zakresie (w tym w wydawnictwach
               regionalnych) z zachowaniem praw autorskich
·        
Organizatorzy nie odsyłają autorom prac zgłoszonych na konkurs,
               które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione. Można będzie je
               odebrać u organizatorów w sekretariacie konkursu
·        
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem
               warunków konkursu
 

 

         6.  Nagrody i wyróżnienia:

·         W kategorii młodzieżowej i dla dorosłych przewiduje się nagrody
               pieniężne:
               I nagroda    400 zł
               II nagroda   300 zł
               III nagroda 200 zł
·        
W kategorii dziecięcej przewiduje się nagrody rzeczowe
               ufundowane przez organizatorów i sponsorów
·        
Wyróżnienia w obu kategoriach – zakwalifikowanie fotogramów
               do wystawy
·        
O ewentualnych zmianach w podziale nagród decyduje jury
               konkursu.
                
               Sekretariat konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna         
ul. Pocztowa  7 B, 89-500 Tuchola
Tel / fax 052 3345038,
 e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.