dsc0307724 kwietnia 2009

IV Konferencja  Wojewódzka Informacja regionalna w bibliotekach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy: bibliotekarze bibliotek publicznych, pedagogicznych, szkolnych i  uniwersyteckich
z całego województwa.

Wszystkie wykłady  ilustrowane prezentacjami multimedialnymi dotyczyły różnych form informacji o regionie:

Emilia Słomianowska-Kamińska - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - temat Dokumenty Życia Społecznego - ich znaczenie w bibliotekach publicznych  i bibliotekach naukowych na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zaprezentowała najciekawsze, najstarsze plakaty, odezwy  ze zbiorów biblioteki.

Matthias Lempart - doktorant Ludwig - Maximilians - Universitat München-Katedry Historii Europy Wschodniej i Południowo - Wschodniej - temat: Przegląd prasy tucholskiej od II połowy XIX wieku do 1939 r. opracowany na podstawie badań własnych prasy pomorskiej -interesujący zwłaszcza dla Tucholan. Ewenementem na skale europejską uznał fakt, że w Tucholi wychodziły czasopisma w 4 językach.  Wymienił też  tytuły prasy dotąd nie ujęte w bibliografii czasopism, a po których ślad został tylko w niemieckich archiwach.

Dr Wanda Ciszewska - Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii  UMK w Toruniu - temat: Rynek książki w Polsce w l. 1945-1950 na przykładzie województwa pomorskiego.
Dr Małgorzata Kowalska - Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii  UMK w Toruniu - temat: Dziedzictwo kulturowe regionów w bibliotekach cyfrowych Libry, na przykładzie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Grzegorz Barecki - Sekcja Informacji Regionalnej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu prezentacja I edycji informatora zatytułowanego Informacja regionalna w bibliotekach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego.

Komunikaty:
Alina Walukiewicz - w ramach komunikatów w formie prezentacji multimedialnej o o DŻS - Dokumenty życia społecznego w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Bełzy w Bydgoszczy. Maria Ollick - prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury - temat: Kultura materialna Borów Tucholskich.
Grażyna Zielińska -Woźna - temat: Wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi .
 Konferencji towarzyszyła wystawa pt. Regionalia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi.
Na zakończenie uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Borów Tucholskich.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Tucholi  w ramach konkursu ofert  WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY I OCHRONA JEJ DÓBR.

Organizatorzy : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, Polskie Wydawnictwa Reklamowe w Toruniu, Miejska Biblioteka Publiczna
w Tucholi.
dsc03080dsc03095dsc03097


dscn1564dscn1581