W środę 2 października 2019 r. w naszej bibliotece odbył się kolejny wernisaż malarski. Tym razem swoją twórczość z ostatnich lat pokazał malarz Józef Kukliński. Gości powitała oraz przedstawiła artystę - dyrektor biblioteki Hanna Szramka.
Wystawa zatytułowana „Borowiackie inspiracje” wzbudziła duże zainteresowanie, przybyło liczne grono przyjaciół i znajomych, rodzina oraz miłośnicy malarstwa. 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10

Malarska przygoda Józefa Kuklińskiego rozpoczęła się w 1977 r. Jego obrazy przedstawiają ulubione przez niego morze oraz bory, wyrażają tęsknotę za tym, co bezpowrotnie przemija. Inspiracja przyrodą, umiłowanie natury, wnikliwa obserwacja otaczającego świata, to główne źródła motywów i natchnień do tworzenia kolejnych prac.
Lubi kopiować obrazy znanych twórców, a w szczególności Wojciecha Kossaka. Fascynuje go również renowacja starych obrazów, zwłaszcza tych, których uszkodzenia stanowią duże wyzwanie.
Obrazy Józefa Kuklińskiego cenione są w kraju i za granicą, m.in. w Norwegii i Kanadzie. Malarz bierze udział w wielu ekspozycjach, ale największą satysfakcję sprawiło mu zajęcie pierwszego miejsca w Ogólnopolskiej Wystawie Plastycznej zorganizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej (1987 r.). Wszystkie jego prace wówczas prezentowane trafiły do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Józef Kukliński urodził się w Borach Tucholskich. Po wojnie przeprowadził się do Gdyni. Zawodowo związał się z Marynarką Wojenną, dosłużył się stopnia komandora. Po przejściu na emeryturę wrócił w rodzinne strony i od 1996 r. na stałe zamieszkuje w Rzepicznej - uroczej borowiackiej wsi.