W poniedziałek15 IV 201 9 r. w naszej bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej "Wielkanocna kompozycja "Na konkurs nadesłano 126 prac w 5 kategoriach wiekowych: przedszkolacy, uczniowie klas I-III, klas IV- VI, VII- VIII i III gimnazjum , uczniowie szkół średnich i dorośli.

Konkurs był adresowany do mieszkańców z Gminy Tuchola.

Jury konkursu w składzie :

Ewelina Giersz- Lebioda- plastyk, grafik komputerowy - przewodnicząca Jury

Anna Szreiber – bibliotekarz , nauczyciel -ZSO w Tucholi

Grażyna Zielińska - Woźna- starszy bibliotekarz MBP w Tucholi.

Komisja po zapoznaniu się z wszystkimi pracami nadesłanymi na konkurs postanowiła przyznać równorzędne nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.

PRZEDSZKOLACY

1.Antoni Dzikowski- Przedszkole nr 2, Tuchola

2.Laura Karnecka- Przedszkole nr 1, Tuchola

3.Kinga Narloch - Punkt Przedszkolny, SP Legbąd

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

4.Franciszek Talaśka- SP Kiełpin

5.Aleksandra Grobelna- SP nr 2 ,Tuchola

6.Nela Jasnoch- SP nr 2, Tuchola

7.Blanka Wojciechowska - SP nr 1,Tuchola

8.Krystian Piotrowski- Sztukarnia TOK, Tuchola

9.Lena Jasnoch - SP nr 2,Tuchola

10.Julia Jasińska-SP nr 1, Tuchola

11.Tomasz Talaśka- SP Kiełpin

UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH

12. Dominika Cemka ZSLiA, Tuchola

13. Piotr Szewczyk- ZSLiA ,Tuchola

14.Kamila Szreiber- ZASiA, Tuchola

15. Joanna Giersz- ZSLiA ,Tuchola

DOROŚLI

16.Halina Hołody- Tuchola

17. Ivanna Artsabliuk- Tuchola

18. Magdalena Sarnowska - Tuchola

Jury było pod dużym wrażeniem nadesłanych prac, wszystkim uczestnikom konkursu gratuluje pomysłów i wykonania tak wspaniałych kompozycji Zgłoszone do konkursu prace prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, zastosowano różnorodne techniki plastyczne oraz nowatorskie formy zdobnicze.

Wystawa będzie czynna w naszej bibliotece do 26 IV 2019 r. po tym terminie kompozycje prosimy odbierać.

(Prace nieodebrane w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia wystawy przechodzą na własność organizatorów konkursu).

Zapraszamy serdecznie do oglądania wystawy w godzinach pracy biblioteki.

IMG 4176 IMG 4177 IMG 4180 IMG 4185 IMG 4208 IMG 4213 IMG 4229