Tradycją Wieczorów patriotycznych z okazji rocznic Niepodległości Tucholi jest promocja publikacji regionalnych wydawanych przez MBP i BTK. To już 4 spotkanie z regionaliami tucholskimi a 3 poświęcone Zapiskom Tucholskim - rocznikowi społeczno-kulturalnemu, będącemu zbiorem  opracowań historycznych, przyrodniczych, materiałów źródłowych do dziejów regionu, opisów życia społeczno-kulturalnego, sportowego  Tucholi i powiatu tucholskiego.

Zapiski tucholskie to cenne źródło informacji regionalnej nie tylko dla tucholskiej społeczności, zasięg odbiorców jest znacznie większy. Egzemplarze trafiają do wielu ważnych bibliotek w kraju z Biblioteką Narodową włącznie. Docierają też do nas sygnały, opinie nt poziomu tego wydawnictwa. Znawcy przedmiotu wysoko oceniają wartość merytoryczną i warsztat informacyjny publikacji. Kazimierz Ostrowski w nr 10/2007 Pomierani opisując zawartość Zapisków.. kończy słowami ...pierwsze numery rokują znakomicie; nic amatorszczyzny. Zespół redakcyjny Zapisków Tucholskich cieszy fakt, że krąg chętnych do publikowania swoich badań naukowych powiększa się.

Już od pierwszego numeru stworzono młodym ludziom możliwość przeżycia intelektualnej przygody poprzez publikowanie swoich poszukiwań. Również i w 3 numerze zamieszczono artykuły uczniów szkół średnich.
29_st_61dscn1264