9 maja 2008

Imprezą o charakterze ponadregionalnym prezentującą dorobek wydawniczy o szeroko pojętej tematyce Borów Tucholskich są Targi Książki i Wydawnictw Regionalnych Borów Tucholskich. (Pierwsze
o mniejszym zasięgu odbyły się w 2004). Współorganizatorami byli: Gmina Tuchola i Starostwo Powiatowe w Tucholi.
W targach uczestniczyło 32 wystawców (wydawnictwa, autorzy, biblioteki, stowarzyszenia, parki krajobrazowe i narodowy, nadleśnictwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Lasy Państwowe w Toruniu, Instytut Kaszubski
w Gdańsku, Muzeum Etnograficzne w Toruniu i Chojnicach).

Targom towarzyszyły wykłady:
  • prof. dr. hab. Włodzimierza Jastrzębskiego Bronisław Dembiński (1856-1939) wybitny historyk, polityk i działacz społeczny (ur. w Małej Komorzy),
  • prof. dr. hab. Zbigniewa Karpusa Obóz jeńców wojennych i internowanych w Tucholi 1914-1923. Wpływ polskiego obozu na stosunki z Rosją
     

oraz wystawa zabytków piśmiennictwa regionalnego ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy
w Bydgoszczy, Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, MBP w Tucholi
i zbiorów prywatnych. Regionalny klimat imprezy podkreślały piosenki zespołu Bysławskie Frantówki i poczęstunek borowiackim jadłem
dsc01101dsc01106