We wtorkowe popołudnie 19 czerwca 2018 r. odbył się wernisaż rysunku i malarstwa Pauliny Staszkiewicz pt.„Piórkiem i węglem”. Wystawę otworzyła dyrektor biblioteki Hanna Szramka, która przedstawiła licznie zgromadzonej publiczności bohaterkę spotkania.

1 2 3 4 5

Paulina Staszkiewicz studiuje Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na studiach poznaje techniki dawnych mistrzów: temperę, oleje, technikę wapienną, kazeinową czy al fresco. Uczy się jak przywrócić zabytkom ich dawny blask lub zachować to, co przetrwało. W wolnych chwilach zwiedza miasta, rysując piórkiem i tuszem. Bardzo lubi tę technikę, ponieważ pozwala uchwycić chwilę i bawić się linią, kreską. Tucholę i naszą bibliotekę zna od dziecka, bo często bywa u dziadków. Urodziła się w 1997 roku w Toruniu. Tam uczęszczała do Gimnazjum i Liceum Akademickiego. Rysunku i malarstwa uczyła się u Danuty Ciechanowskiej w toruńskim Domu Harcerza, gdzie uczęszczała już  jako „5-latka”.

6 7 8 9 10

Na wystawie prezentowane są rysunki tuszem z wędrówek po Warszawie, Toruniui Tucholi. W obrazach artystka najbardziej lubi uchwycony gest, energię i pewną świeżość, dlatego zazwyczaj maluje alla prima - szybko, czasem nawet za jednym podejściem. Obecna ekspozycja jest pierwszą indywidualną wystawą Pauliny Staszkiewicz. Będzie ją można oglądać w godzinach pracy biblioteki do końca lipca. 

11 12 13 14 16