29 IX 2008 r.

W ramach lekcji historii regionalnej odbył się wykład Żydzi w Tucholi na przestrzeni wieków, który wygłosił dr Jerzy Szwankowski.

Naukowo opracowany obraz dawnych mieszkańców Tucholi wyznania mojżeszowego obejmował okres od 1727 r. odnotowano wówczas 2 mieszkańców narodowości żydowskiej - do roku 1939, kiedy to nastąpiła ostateczna zagłada ludności żydowskiej w Tucholi przez hitlerowców.

Ciekawie przedstawiały się dane statystyczne np. w 1843 roku wyznawcy religii mojżeszowej stanowili większość w mieście. Ponadto wykład obejmował takie zagadnienia jak: status prawny Żydów, życie religijne /synagoga, cmentarz/, szkolnictwo, zawody jakimi zajmowali się Żydzi i ich stan majątkowy, sylwetki znakomitych, znanych w świeci postaci narodowości żydowskiej urodzonych w Tucholi, niełatwy dla tej społeczności byt w okresie międzywojennym, nacechowany prześladowaniami i bojkotem.

W spotkaniu uczestniczył Michał Rucki - Wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku, który odpowiadał bardzo ciekawie na licznie zadawane pytania dotyczące nieznanych w naszej kulturze i religii świąt, obrzędów, symboli  i obyczajów. Uświadomił nam, że właśnie  dla wierzących Żydów dziś wieczorem /29 IX/ rozpocznie się rok 5769 licząc od stworzenia świata wg tradycji biblijnej, święto Rosz Haszana czyli Nowy Rok

W trakcie dyskusji padła z widowni propozycja aby uczcić dawną tucholską społeczność żydowską,  pamiątkową tablicą.
dscn1487dscn1493

dscn1494