dsc0233219 grudnia 2008

Otwarcie pokonkursowej wystawy plastycznej „Anioły. Wesołych Świąt".
ORGANIZATORZY: Gminne Biblioteki Publiczne w Cekcynie, Gostycynie, Kęsowie, Lubiewie, Śliwicach

PRZEDMIOT KONKURSU: Dowolny wizerunek Anioła występującego  w ikonografii religijnej                                    

WARUNKI KONKURSU: Uczestnik winien dostarczyć  1 pracę (nie uczestniczącą  w innych konkursach) wykonaną   w dowolnym przestrzennym formacie  z dowolnego tworzywa.

UCZESTNICY: Dzieci, młodzież osoby dorosłe powiatu tucholskiego.

OTWARCIE WYSTAWY, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się  w poszczególnych bibliotekach publicznych powiatu tucholskiego w terminach od 13 - 19 grudnia br.

Na konkurs w powiecie tucholskim prace zgłosiło łącznie 448 autorów /Gostycyn - 30, Cekcyn -  83, Śliwice -  23, Lubiewo -  57, Kęsowo - 110, Tuchola - 145/.
dsc02332