8 grudzień 2008

Wykład dr Alicji Paczoskiej - Hauke pt. Oczami Bezpieki. Życie polityczne w powiecie tucholskim po II wojnie światowej.

Poszukiwaniem prawdy historycznej i przywracaniem właściwego wymiaru zdarzeniom, które miały miejsce w latach powojennych służą wykłady prowadzone przez dr Alicję Paczoską-Hauke z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, z którą biblioteka współpracuje od kilku lat.

Tematyka dotychczasowych wykładów to:
  • Represje Urzędu Bezpieczeństwa w Tucholi wobec księdza ppłk. Józefa Wryczy,
  • Represje wobec młodzieży powiatu tucholskiego,
  • Działania urzędu Bezpieczeństwa wobec mieszkańców powiatu tucholskiego w latach 1945-1956,
  • Żołnierze wyklęci. Działalność podziemia niepodległościowego w Borach Tucholskich na przykładzie V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki" (w zastępstwie dr Alicji Paczoskiej-Hauke wykład poprowadził dr Piotr Niwiński adiunkt Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i pracownik IPN w Gdańsku, wykład ilustrowany był prezentacją multimedialną oraz eksponatami używanymi przez żołnierzy „Łupaszki" - mundur, broń, odznaczenia, mapniki itp.),
  • Oczami Bezpieki. Życie polityczne w powiecie tucholskim po II wojnie światowej.
Wykłady kierowane są głównie do młodzieży ale zawsze gromadzą spore grono dorosłych, pamiętających zdarzenia i ludzi budujących nową rzeczywistość w powojennej Polsce.

Referaty dr Alicji Paczoskiej-Hauke wzbogacone o aneksy i przypisy publikowane są w kolejnych numerach Zapisków Tucholskich.
p1012275