Oceny prac konkursowych dokonano 6 czerwca 2007 r.

Komisja w składzie

 1. Janina Grzmiel, architekt, przewodnicząca Jury
 2. Józef Sporny - honorowy prezes BTK - członek
 3. Elżbieta Piotrowska - reprezentująca Tucholski Park Krajobrazowy - członek

przy udziale sekretarza Marii Ollick, prezesa BTK

Po otwarciu posiedzenia komisja stwierdziła, że na konkurs nadesłało swoje prace 31 autorów, w dwóch kategoriach, którzy złożyli łącznie 139 fotogramów. W kategorii do lat 16 - 10 autorów, w kategorii powyżej 16 lat - 19 autorów.

Dwa zestawy prac nie zostały oznakowane kategorią wiekową.


 1. W kategorii powyżej 16 lat przyznano nagrody i wyróżnienia pieniężne

I nagroda   - 300 zł

II nagroda  - 200 zł

III nagroda - 150 zł

 1. 2 wyróżnienia po 75 zł
 2. W kategorii do 16 lat przyznano nagrody rzeczowe

Kategoria - powyżej 16 lat

I miejsce - Ryszard Mrozik, Klonowo  - za nowatorstwo, poszukiwanie nowych technik i kompozycję

II miejsce - Rafał Borzyszkowski, Tuchola - za makrofotografię, walory artystyczne i interpretację

II miejsce - Magdalena Rozentreter, Tuchola - za piękne zdjęcia makro przyrody

III miejsce - Olga Borowska, Legionowo za piękną fotografię tradycyjną


Wszystkie nagrodzone prace od 1 - 3 miejsca są jednakowo wysokiej wartości artystycznej.


Wyróżnienia

 1. Rafał Muzioł, Tuchola - za uchwycenie specyficznego nastroju
 2. Marek Gromek, Minikowo - za ujęcie w locie rzadko spotykanego zimorodka

Zakwalifikowano do wystawy

 1. Aneta Briegmann , Tuchola, fotografia „Żywioł"
 2. Mirosław Kłosowski, Tuchola, fotografia nr 4 i nr 5
 3. Małgorzata Obuchowska, Tuchola, fotografia „Czuwające anioły"

Kategoria - do 16 lat

I miejsce - Blanka Janke, Łążek - za dojrzałe spojrzenie artystyczne

III miejsce Mikołaj Borzyszkowski, Tuchola - za fotografię rosiczki i wrażliwość na piękno starej architektury regionalnej.


Wyróżnienia

 1. Tomasz Buczkowski, W. Mędromierz za zdjęcie „Twoje ślady ktoś przyprószył"
 2. Alicja Berent, Stobno - za zdjęcie nr 4 - utrwalenie pomnika przyrody

Zakwalifikowano do wystawy

 1. Tomasz Kłosowski, Tuchola, - fot. nr 1
 2. Adam Błanek, Tuchola - fot. „Niegdyś mury młyna"
 3. Agata Słomińska, Tuchola - fot. „Żerująca ćma"
 4. Karolina Głowacka, Tuchola - fot. „Wiosenne przebudzenie"
 5. Anna Tuschik, Tuchola - fot. „Jeden szczegół wzrok twój przykuł"

Nagroda specjalna prezesa BTK przypadła Rafałowi Borzykowskiemu za fotografię makro „Sasanki"

Nagrodzonym i wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów na polu fotografii artystycznej i dokumentalnej. Zachęcamy również do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Na tym protokół zakończono.

dscn0603dscn0604