Obraz_403

30 lipca 2010

Już po raz drugi w Czersku odbyło się Spotkanie Kultur Pogranicza, na którym prezentowano kulturę Borów, Kaszub i Kociewia.

 

 

Tak jak w ubiegłym roku nie zabrakło tam Borowiaków, którzy pokazali kulturę swojego regionu w wielu odcieniach swojskich barw. Zaprezentowano sztukę ludową
i rękodzieło, słowo pisane, muzykę i śpiew. W piątek na centralnym placu odbył się jarmark regionalny, na którym większość stoisk, bo aż 25 wypełnili swoimi wytworami tucholanie (hafty, plecionka, rzeźba, rękodzieło, pszczelarstwo i zielarstwo).

Na stoisku Miejskiej Biblioteki Publicznej, reprezentowanym przez Beatę Modzińską
i Hannę Kłosowską można było zaopatrzyć się w wydawnictwa regionalne.

Ponadto Borowiacy prezentowali swoją poezję na wieczorze literackim „Strofy naszego pogranicza”, podczas którego uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko poznać autorów, ale  także posłuchać utworów w języku kaszubskim, w gwarze borowiackiej 
i kociewskiej. Spotkanie poprowadzili Paweł Końjo Konnak (Kociewie) i Kazimierz Rink (Bory). Prozę i poezję Borów zaprezentowali Sandra Karpus, Kazimierz Rink i Maria Ollick, Kaszuby – Zbigniew Talewski (prezes Fundacji „Naji Goche”), Edmund Kąkolewski i Anna Różek oraz Krystyna Ryduchowska z Czerska.

W ostatnim dniu imprezy odbył się koncert, na którym zaprezentowały się sąsiadujące ze sobą regiony. Całość rozpoczęła się przemarszem orkiestry dętej ze Śliwic, natomiast
w borowiackim bloku wystąpili „Cisowianie” z programem „na borowiacką nutę”, orkiestra dęta ze Śliwic z paradną musztrą i koncertem, a wokalista Dariusz Krygowski wyśpiewał poezję Aleksandra Janty Połczyńskiego do muzyki Stanisława Janty Połczyńskiego. Występy Borowiaków spotkały się z żywą reakcją zgromadzonej publiczności i nagradzane były gromkimi brawami.

Tego samego dnia , o godz.13.00, w sali konferencyjnej czerskiego Urzędu Miasta odbyła się sesja popularyzatorska. Wygłoszone zostały referaty przez:  Marię Ollick „Bory jako skarbiec kultury duchowej” (wraz z promocją książki „Od Adwentu do Adwentu”), Krzysztofa Kowalkowskiego z Gdańska „Pograniczna wieś Kaliska”(również promocja książki „Z dziejów wsi…") oraz Macieja Narlocha z UG - „Łąg. Miejsce pogranicza”, które stały się kanwą dla ożywionej dyskusji. Sesję poprowadzili burmistrz Czerska Marek Jankowski i prezes Fundacji „Naji Goche” Zbigniew Talewski.

Całość trzydniowej prezentacji kultury Borów przygotowało Borowiackie Towarzystwo Kultury na zaproszenie Ośrodka Kultury, Urzędu Miejskiego w Czersku i Fundacji „Naji Goche” w Słupsku przy wsparciu Referatu Promocji Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Obraz_405Obraz_390Obraz_430